Bajorų šventasis Jonas Krikštytojas

2021 m. birželio mėn., Joninių išvakarėse Kriaunų seniūnijos Bajorų kaimą papuošė Daivos Mezginaitės Dručkuvienės žemėje atstatytas šventojo Jono Krikštytojo stogastulpis. Kadaise šioje vietoje, prie upelio stovėjo stogastulpis šventajam Jonui Krikštytojui, kuriuo rūpinosi Pagirių giminė.

Apie 1960 m. stogastulpis nukrito ir sunyko.

Naują stogastulpį sukūrė tautodailininkas Jonas Bugailiškis. Šį darbą parėmė Lietuvos Kultūros taryba.

Klaudijaus Driskiaus fotografijose matome stogastulpio drožybos ir statymo darbus.

Tekstą skaitykite ir nuotraukas žiūrėkite čia.Rasų-Joninių šventės Kriaunų krašte

Nuo seniausių laikų Rokiškio krašte kaip ir visoje Aukštaitijoje Joninių vakaras ir naktis buvo ypatingi. Miesteliai, kaimai ir vienkiemiai kūrė ugnį, degino stebules, laužus, sveikindavo Jonus ir Janinas, švęsdavo visą naktį.

1978 – 1983 metais didžiausios Rasų-Joninių šventės vyko Kriaunų apylinkėse: Ažubrastyje ant Rimelio kalno, Bradesiuose ant Burbulio kalno. Tuo metu kartu su vietos žmonėmis čia kupoliavo, dainavo ir šoko visų Vilniaus aukštųjų mokyklų studentai. Po 1983 m. šventės Rokiškio rajono komunistų partijos vadovai aktyviausius dalyvius ėmė persekioti, šventes uždraudė.

Pateikiame Klaudijaus Driskiaus pasakojimą apie Rasų-Joninių šventes, kurį paskelbė internetinė svetainė „15 min.lt“:

https://www.15min.lt/m/media-pasakojimai/klaudijus-driskius-rasos-sventes-prie-sartu-ezero-1272Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas

Kriaunose įvyko visuotinis Kriaunų kaimo bendruomenės narių susirinkimas.

Įvykdėme planuotą darbotvarkę, kalbėjome apie Kriaunų dabartį ir ateitį, išsirinkome naujai kadencijai bendruomenės pirmininką, tarybą, finansininką, revizorių.

Kriaunų kaimo bendruomenė yra atvira visoms prasmingoms žmonių idėjoms ir iniciatyvoms, jas palaiko ir skatina, o žmones kviečia ir telkia svarbiems darbams.

Nepavėluokite !

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija

Susirinkimo akimirka. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Žemaitukai Kriaunose

Kelionė gurguole per Lietuvą su žemaitukų veislės arkliais – jau tradicija tapęs „Bėk bėk, žirgeli!” renginys. Šį kartą tradicinių kinkinių žygio dalyviai, autentiškais pakinktais pasikinkę žemaitukų veislės arklius, susėdę į vežimus ir bričkas mediniais ratais, apsirėdę senoviškais drabužiais ir kelionę pradėję Žemaitijoje, gražų gegužės 31-osios vakarą pasiekė Kriaunas. Į Aukštaitijos kraštą su ištvermingais žemaitukais žygeiviai atkeliavo iš Kaltinėnų, Laukuvos, Varsėdžių (Šilalės r.), Butkiškių, Kražių (Kelmės r.), Kulių (Plungės r.). Žygio tikslas – puoselėti ir skleisti senąsias važiavimo žemaitukais tradicijas, pristatyti senovinių pakinktų ir medinių vežimų ar jų priklausinių amatą, tobulinti vadeliotojų įgūdžius, skleisti meilę lietuviškai kultūrai, nedalomai žmogaus ir žirgo bendrystei. Visa tai su malonumu buvo pristatyta kriauniečiams.

Su miestelio gyventojais susitikę ir pabendravę lietuviškų tradicijų puoselėtojai, patraukė link Sartų ežero. Įsikūrę pakrantėje, arklius paleidę ganytis, žygeiviai ragavo sūrį, laužė duoną ir ilsėjosi po atviru dangumi, nes laukė kelionė į Stelmužę, paskui Dusetas, Užpalius, kol galiausiai pasieks Niūronis.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija, 2021 06 01
Gražinos Balčiūnienės, Raimundo Jočio ir Klaudijaus Driskiaus nuotraukos

Sutikimas Kriaunose su duona ir sūriu I
Sutikimas Kriaunose su duona ir sūriu II
Poilsis prie Sartų Sigito Driskiaus valdose
Žemaitukai prie Sartų
Vežimai ir bričkos
Žygio vadovas Vaidotas Digaitis

Bendruomenė laimėjo projektą

Kriaunų kaimo bendruomenė laimėjo Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamą sveikatinimo projektą „Gyvenkime sveikai“. Projekto lėšomis bus įsigytos asmens higienos ir apsaugos priemonės.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija