Bajorų kaimo susitikimas

D Ė M E S I O !
Š. m. liepos 9 dieną, šeštadienį  įvyks 

BAJORŲ  KAIMO  SUSITIKIMAS

1. 17.00 val. Šv. mišios prie Bajorų kaimo kapinaičių, kurias aukos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir klebonas mgr. Laimonas Nedveckas. 

Paminklo-kryžiaus, skirto mūsų protėviams šventinimas.

2. Koplytstulpio šv.Jonui Krikštytojui Bajoruose šventinimas. 

3. Bajorų kaimo gyventojų, išeivių iš šio kaimo ir svečių pasibuvimas Rėniaus Tičkos kieme. Vaišės suneštinės, turėkime ir savo indų, pasivaišinsime kartu su esamu ir buvusiu kaimynu.

Dalyvaus Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė” ir Suvieko kaimo kapela „Cinkelis”. Kviečiame visus. Bus galimybė paaukoti ir prisidėti prie paminklo protėviams ir būsimo Bajorų kaimo kryžiaus statybos. 

Visiems už aukas ir kitą pagalbą tariame nuoširdų AČIŪ.

SMAGIOS POPIETĖS BAJORUOSE ! 
KITĄ DIENĄ, SEKMADIENĮ KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDAI !

Organizatoriai

Buvusi Bajorų kaimo mokykla Kazimiero Lokciko namuose. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka