Pradžia

2018 m. naujai atsikūrusios Kriaunų kaimo bendruomenės siekiniai:

  • Sukurti ir plėtoti socialinį verslą Kriaunų mokyklos bazėje panaudojant mokyklos pastatą ir teritoriją aplink mokyklą;
  • Pagyvinti turistų srautus Kriaunose išnaudojant visas Kriaunų mokyklos, parapijos, muziejaus, Sartų ežero, kitų lankytinų vietų ir priemonių jas pasiekti galimybes;
  • Neleisti sunykti Kriaunų parapijai ir Kriaunų seniūnijai (jas naikinant ar prijungiant prie kitų parapijų ar seniūnijų);
  • Apsaugoti kultūrines ir gamtos vertybes, esančias bendruomenės interesų rate, bei prisidėti sukuriant tinkamas sąlygas jas eksploatuoti kilmės vietose;
  • Pritraukti konkretiems darbams visus iš Kriaunų seniūnijos kilusius ir neabejingus savo gimtinei žmones, taip pat naujai atsikėlusius čia gyventi;
  • Skatinti žmonių savanorystę, savišvietą, plėsti akiratį pasitelkiant biblioteką ir organizuojant kultūrinius renginius, kviesti bendruomenės narius dalyvauti bendruomenės veikloje.

Kriaunos Sartų ežero lopšyje

Priešistoriniais laikais čia gyveno baltų gentis – sėliai. Nepalikę rašto paminklų save užrašė ežerų varduose: Sartai, Zalvė, Zirnajas, Zaduojas, Zarasas, Čičirys, Čiaunas, Jūžintas.

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Kriaunos paminėtos 1505 m. tarp LDK kunigaikščių Radvilų valdų. Amžiams bėgant keitėsi didikų pavardės – Rudaminos, Riomeriai, Valteriai. Prieš 330 metų įsteigta parapija, prieš 240 metų – mokykla. Dabartinė Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčia, statyta prieš 200 metų, jau trečioji (anksčiau stovėjusios sudegė).

Kriaunų krašto žmonės, vertęsi žemdirbyste, taip pat žvejyba ir žirgų auginimu gerai sutarė su Sartų ežero pusiasaliuose įsikūrusiais sentikiais, kurie po 1710 metų bėgo iš tėvynės Rusijos.

Vėliau, 1929 – 1935 metais prie Sartų, Bradesių apylinkėse, Romuvos kurortą ir šventes kūrė senovės lietuvių religijos išpažinėjas Domas Šidlauskas Visuomis.

Kriaunų kraštas padovanojo daug gabių žmonių dirbusių ir kūrusių Lietuvai. Čia gimė ir augo poetai kun. Antanas Strazdas ir Antanas Vienažindys, Paulius Širvys, Lietuvos valstybės konstitucinės teisės pagrindėjas prof. Mykolas Riomeris.

Šiuo metu Kriaunos – seniūnijos centras. Miestelis įsikūręs labai vaizdingo ir žuvingo Sartų ežero prieigose. Patogūs asfaltuoti keliai nuo Rokiškio ir Obelių – Dusetų plento.