Kriaunų varpas

Pažyma dėl Kriaunų bažnyčios varpo

Kriaunų bažnyčiai priklauso trys varpai, du iš jų įtraukti į kultūros vertybių registrą, trečiasis varpas nėra patekęs į valstybės teisinio reguliavimo lauką ir šiuo metu laikinai saugomas Obelių muziejuje. Būtent šis Kriaunų bažnyčios varpas yra vienas iš paslaptingiausių ir sunkiausiai interpretuojamų artefaktų Lietuvoje. Jo pagaminimo laikas, vieta (ar bent kultūrinis arealas), kelias į Kriaunas nėra aiškūs ir reikalauja atskiro ir nuodugnaus tyrimo. Tačiau ir tai ką galime šiandien pasakyti yra visiškai netikėta – atsižvelgiant į instrumento formas, sandarą, siluetą ir atskiras detales, galime preliminariai teigti, kad varpo pagaminimo laiką greičiausiai reiktų nukelti į periodą iki XV a. Taigi didelė tikimybė, kad varpas nulietas tuo metu, kai Lietuva buvo dar pagoniška. Tad minėtas instrumentas gali būti ne tik seniausias Lietuvoje išlikęs varpas, bet ir seniausias mūsų šalyje esantis objektas, kuris nėra archeologinis radinys. Tenka konstatuoti, kad senesnių, kaip XV a. varpų nėra iki šiol surasta ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje ar Baltarusijoje. Tad instrumentas gali turėti ypatingą reikšmę viso gana didelio regiono mastu. Įvertinus aplinkybę, kad varpo formos nėra būdingos XIV – XV a.Vakarų Europos liejininkystei, jo pagaminimo arealu preliminariai laikytinos slaviškos LDK žemės ar Rytų Galicija. Tikėtina (tai nėra paremta jokiais dokumentais ir yra tik darbinė prielaida), kad varpas pateko į Kriaunas, po I pasaulinio karo, kai Lietuvos bažnyčioms buvo dalijami iš Rusijos revindikuoti varpai. Į Kriaunas varpas galėjo patekti, tuometinio bažnyčios klebono “gudrybės” dėka, nes varpai buvo dalijami pirmiausiai toms bažnyčioms, kurios neteko varpų per karą, o Kriaunų bažnyčios varpai liko neišvežti į Rusiją ir nepagrobti vokiečių, tad bažnyčia gauti varpų neturėjo teisės. Šią versiją reiktų patikrinti peržvelgus Panevėžio vyskupijos kurijos bei Kriaunų bažnyčios archyvų dokumentus. Jei ši versija pasitvirtintų, būtų galima jau su dideliu patikimumu teigti, kad varpas pagamintas Rytinėse LDK žemėse ar Rytų Galicijoje.

Dr. Gintautas Žalėnas, dailės istorikas, kampanologas, 2018 09 06


Kultūros ministro įsakymas dėl Kriaunų varpo įrašymo į kultūros vertybių registrą


J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka/fotografas Robertas Dačkus
J.E. Prezidentas Valdas Adamkus
Šaltinis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis su žmona
Šaltinis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija