Mokyklos

Pradedame publikacijas apie Kriaunų krašte veikusias mokyklas, jose dirbusius mokytojus, besimokiusius mokinius. Skelbsime buvusių mokytojų ir mokinių prisiminimus, dokumentus, fotografijas.

Maloniai kviečiame visus parašyti apie savo vaikystės ir jaunystės metus mokykloje, taip pat kviečiame atsiliepti pastebėjus netikslumų ar turint papildymų, el. paštu: klaudijus.driskius@gmail.com, arba telefonais: 8 699 48388, 8 611 94355.

Mokyklos Kriaunų apylinkėse

Prie Kriaunų bažnyčios  XVIII a. antrojoje pusėje jau veikė parapinė mokykla, kuri po 1863 m. sukilimo buvo paversta rusiška liaudies mokykla, ji veikė iki 1915 m.  Manoma, kad spaudos draudimo metais Kriaunų apylinkių kaimuose veikė slaptų daraktorinių mokyklų, kurių caro policijai nepavyko susekti ir todėl apie jas archyvuose medžiagos nepavyko rasti. Atsikūrus Lietuvos valstybei, visoje Lietuvoje buvo susirūpinta pradiniu švietimu. 1919 11 03  buvo atkurta Kriaunų pradžios mokykla, 1927 02 01 – Bagdoniškio pradžios mokykla (įkurta 1915 m.; manoma, okupacinės vokiečių valdžios), 1926 10 15 įsteigta Bajorų pradžios mokykla, 1927 11 03 įsteigta Keležerių pradžios mokykla (veikė Juozapavos k.). Panašiu laiku įsteigtos Bradesių, Bobriškio, Gegėliškio ir Lašų pradžios mokyklos.

Venantas Mačiekus


1964m. Kriaunų vidurinės mokyklos aštuntokų visos laidos nuotrauka – 1964 m. liepos 17 d.

1964m. Kriaunų vidurinės mokyklos aštuntokų visos laidos nuotrauka - 1964 m. liepos 17 d.
Nuotrauka iš Onos Marcinkevičiūtės Ališauskienės šeimos archyvo

Pirmoje eilėje, sėdi iš kairės į dešinę:

1. Mokytoja Janina Kvedarienė, 2. Mokytoja Vida Busilienė, 3. Mokytoja Janina Juknienė, 4. Mokytojas Juozas Vaitkevičius, 5. Mokytoja Pelagėja Rodčenkova (klasės auklėtoja), 6. Mokyklos direktorius Česlovas Aidukas, 7. Mokytoja Stefanija Lokcikienė, 8. Mokytoja Eleonora Stakėnienė, 9. Mokytoja Milda Puošytė, 10. Mokytojas Kazimieras Stakėnas

Antroje eilėje, stovi iš kairės į dešinę:

1. Genovaitė Povilavičiūtė, 2. Valė Zibolytė, 3. Vida Prascieniūtė, 4. Marytė Palivonaitė, 5. Nadežda Tokarevaitė, 6. Alė Palivonaitė, 7. Aldona Balčiūnaitė, 8. Elena Stankevičiūtė, 9. Ksenija Solovjovaitė, 10. Ona Marcinkevičiūtė, 11. Danutė Adamonytė, 12. Lina Šeškutė, 13. Antanina Semionovaitė, 14. Marytė Šlekaitė, 15. Veronika Kralikaitė, 16. Liucija Žideliūnaitė, 17. Zita Mezginaitė

Trečioje eilėje, stovi iš kairės į dešinę:

1. Mokytoja Monika Vaitkevičienė, 2. Juozas Subatavičius, 3. Rimas Vizbaras, 4. Leonas Navickas, 5. Alfonsas Kralikas, 6. Voldemaras Kutra, 7. Albertas Vainauskas, 8. Aušrys Kavaliauskas, 9. Paliektijus Baradulinas, 10. Antanas Kralikas, 11. Jonas Stankūnas, 12. Rimantas Driskius

Ketvirtoje eilėje, stovi iš kairės į dešinę:

1. Pionierių vadovė Janina Kazanavičiūtė, 2. Mokytoja Stasė Bitinaitė, 3. Mokytojas Vladas Lisas, 4. Juozas Pučinskas, 5. Benjaminas Rimelis, 6. Jonas Raupys, 7. Vytautas Kurlavičius, 8. Mokytojas Antanas Galvydis