Kriaunų seniūnijos gyventojų sueiga (2022 05 12)

„Prieš”

2022 m. gegužės 12 d. Kriaunų seniūnijoje buvo sušaukta seniūnijos gyventojų sueiga.

Ir vėl buvo nagrinėtas Kriaunų kapinių plėtros klausimas, į kur jas plėsti: aukštyn į kalnelį, ar žemyn.

Kai prieš kurį laiką buvo apsispręsta kapines plėsti į garbingos parapijietės dovanotą sklypą, viskas buvo nutarta, tačiau seniūnė ir, panašu, rajono vadovai, kai kurių žmonių ambicijų pakurstyti, vėl apsigalvojo.

Neatskleidusi tikrųjų priežasčių (gal pinigų trūkumas, gal kai kurių žmonių aiškiai išreikštos ambicijos ir pan.), kodėl reikia iš naujo svarstyti šį klausimą, Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė pristatė duobių kasinėjimo aplink kapines „rezultatus”, viešai ignoravo prieš keletą metų pustrečio šimto žmonių išreikštą valią, kuri patvirtinta parašais už kapinių plėtrą į konkrečią vietą ir kvietė pasisakyti žmones.

Vargu, ar tvyrant pykčio, pagiežos, įžeidinėjimų atmosferai galėjo vykti normali diskusija. Nors ir labai sunkiai, bet šiokia tokia diskusija buvo.

Netgi kalbant tikriausiai vienintelei toje salėje buvusiai atestuotai melioracijos specialistei apie darbus, kurie būtini atlikti norint kuo geriau įvertinti sklypų tinkamumą kapinėms plėsti, „Prieš” daug kartų nustelbė ir nutraukė jos kalbą.

Nuo pat pradžių visus pasisakymus lydėjo kategoriškas „Prieš”. Replikomis, baubimu, grubumu ir ypatingu netaktu pasižymėjo viena pardavėja. Patirtis paimta iš pačių „geriausių” sovietinių laikų, tik tada tuo pasižymėję rėkaudavo ant gyvulių, o dabar ir ant žmonių.

Visos sueigos metu girdėjosi „Prieš” bendruomenę, „Prieš” kryžius, „Prieš” atskirus žmones, vakar išgirdau netgi „Prieš” herbą. Sueigos leitmotyvas – „Prieš”.

Kaip buvo pastebėta, daugelis kalbėjo iš tikrųjų ne apie kapines, o apie santykius vienų su kitais.

* * *

Paskelbus balsavimą trisdešimt šeši „Prieš” balsavo, kad kapinės būtų žemesnėje vietoje, dvylika balsavo, kad kapinės būtų dovanotame žemės sklype ant kalnelio.

Nejaugi „Prieš” ir nuspręs, kur laidoti žmones.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus DriskiusJurgis pamatė ir pamąstėJurgis Gražulis-Kietakaktis

Kuriuo keliu eiti?

Net jokio tiesioginio kontakto su filosofija gyvenime neturintis žmogus, dažnai vis tiek užduoda sau šitokį klausimą. Atsakymų, suprantama, daug, kaip ir kelių.

Tačiau perfrazavus visiems gerai pažįstamą Sokratą, kad ir kokiu keliu žengtum, labai gerai nebus, bus arba gerai arba blogai: kelio pabaiga daugmaž kiekvienam, dar gyvam, – ta pati. O pats žengimas – tai tik preliudas, toks terminas muzikinio kūrinio pradžios pabaigoje.

Bet, kaip kažkada mėgdavo sakyti a.a. mano viršininkas, – čiupkim jautį už ragų. Tik tas jautis visai ne jautis, o labai jau žemiškas preliudas tos neišvengiamos amžinybės akivaizdoje.

Kapinės.

Atšilus orams Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė panoro pakasinėti priekapių žemes ir, matyt, kažko paieškoti: žmonės kviečiami pasižiūrėti iškastų duobių, gal tose duobėse jie pamatys besisunkiantį vandenį ir jiems praeis noras laidoti savo artimuosius taip sunkiai atkovotoje žemėje, skirtoje kapinių plėtrai.

Būsimos kapinių žemės melioracija atlikta, dabar seniūnė, matyt, tikrins atliktų darbų kokybę. Vertėtų gal?..

Panašu, kad vėl norisi grąžinti žmones prie, atrodo, jau išspręsto klausimo – kapų plėtros visiems  sutartinai priimtinoje vietoje.

Tik priežastis dabar, regis, visai kita: neva tai keliuko „perkėlimui“ ir kitiems darbams naujame sklype pinigų nepakanka, todėl reikia grįžti prie minties žmones laidoti žemoje ir vandeningoje vietoje, taip galbūt sutaupant pinigų.

O kur savivaldybės vadovai buvo, kai per sklypą vedantį keliuką projektuotojai „perkėlė“? Kur jie buvo, kai projektuotoja su gyventojais kalbėjosi ir tarėsi?

Tada atrodė, kad pinigų niekas neskaičiuoja, o dabar? Regis, kad visi darbai – šuniui ant uodegos. Ir visiškai nesvarbu, kad beveik du su puse šimto žmonių prieš keletą metų savo parašais išreiškė norą kapines plėsti kita kryptimi. Tam tikslui viena garbinga parapijietė net savo žemę savivaldybei padovanojo, o savivaldybė šią dovaną priėmė ir kitus tinkamus sprendimus padarė.

Laimėjusi konkursą būsimą kapinių sklypą įmonė numelioravo.

Prieš beveik metus Kriaunų bendruomenė kapinių plėtros vietoje kryžių pastatė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas kryžiaus pamatui duobę kasė, meras Ramūnas Godeliauskas pamatą betonavo, to kryžiaus šventinimo iškilmėse žodį tarė, ir žmonės liko patenkinti.

Dabar ir vėl karo kirvis traukiamas, ašmenys galandami, kariauna telkiama.

Įdomu tik viena: ar kasinėjimai pakapėse yra seniūnės iniciatyva, ar savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, kaip tiesioginio seniūnės viršininko, nurodymas? O gal ir meras persigalvojo? Kuriuo keliu eiti?

Optimistinis finalas.

Vienas toks mano geras prietelius, rusas, gimęs Baltarusijoje, bet labai seniai gyvenantis Lietuvoje, pasakojo, kad neretai imąs ir supainiojąs kai kurių žodžių reikšmes. Kartą sunegalavęs kreipėsi į savo daktarą. Kuo skundžiatės? – tradiciškai paklausęs daktaras.

Matyt man … kapinės.

Ne, nuraminęs daktaras, dar ne kapinės, o tik… kepenys.

Duobė prie Kriaunų kapinių. Kriaunų bendruomenės archyvo nuotrauka


Klasės draugų susitikimas

GERBIAMI KLASĖS DRAUGAI,

Atidėkime visus reikalus, neskaičiuokime ilgų kelionės kilometrų, trumpam atsitraukime nuo kasdienybės ir

SUSITIKIME GEGUŽĖS 21 DIENĄ SAVO  MOKYKLOJE

Susitikime visi, kurie pasirinkome savarankišką kelią 1969-aisiais ir kuriems 1972-ais metais Kriaunų mokykla brandos atestatą įteikė 17-tą kartą.

Šiandien mes kitokie, tačiau nesvetimi. Jei metai mus pakeitė – susipažinsime, jei laikas kažką ištrynė – prisiminsime, jei kas nepasakyta – bendraudami suprasime.

Paskambinkite vienam iš mūsų:
Raimondui Adamoniui, tel. +370 686 33106;
Robertui Balčiūnui, tel. +370 699 84623;
Verutei Kerinienei (Katkauskaitei), tel. +370 615 73195;
Vincui Mezginui, tel.  +370 650 19618.

Susitikimo laiką ir kitas detales aptarsime telefonu.

Skambinkite ir pakvieskite tuos, kurių turite kontaktus.

Verutė Kerinienė (Katkauskaitė)


Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2022 m. balandžio 23 d. 12.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).

2. Dėl metinės finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).

3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).

4. Dėl narystės Kriaunų bendruomenėje.

5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo – koncertas ir vaišės !
Koncertuoja Samanių kaimo kapela,
vadovas Algimantas Trumpa

Kviečiu dalyvauti !

Kriaunų bendruomenės pirmininkas


Pro memoria Zenonui Akramavičiui

Zenonas Akramavičius Kriaunų seniūnijoje 2017 m. sausio 12 d. Klaudijaus Driskiaus fotografija


Mieli velionio Zenono artimieji, Rokiškio krašto gyventojai,

Šią gražią saulėtą pavasario dieną Vilniaus apylinkių žemė priglaudė Jums brangų, paprastą, bet kartu su didele širdimi Lašų žemės ūkio bendrovės steigėją ir ilgametį jos vadovą Zenoną Akramavičių.

Velionį užaugino poeto Maironio apdainuotas Raseinių kraštas, o, baigęs Žemės ūkio akademijos mokslus, paskyrė save lyriko Antano Strazdo gimtiesiems laukams. Visada buvo girdimas, matomas, ryškus žmogus, asmenybė, visada siekiantis geriausių rezultatų.

Stovint prie kapo, priešais gerbiamo Zenono fotografiją, su jo artimaisiais pagalvojau, kas bus su gražiu Kriaunų kraštu, jo žemių auginama duona, juk seniūnija neteko svarbaus žmogaus, kuris besąlygiškai rūpinosi žmonėmis, kaimo darbuotojais, skurdžiau gyvenančiomis šeimomis, buvo dažnas įvairių kultūros renginių rėmėjas.

Ar bus dar tokių žmonių? Manau, kad bus, nes paliko gilų pagarbos pėdsaką savo dukrai Ivetai, kuri perėmė „Lašų duonos“ įmonės vadovavimą.

Mielos dukros – Iveta ir Egle, Jūsų tėčio paprastumas ir pagarba paprastam žmogui man išliko atmintyje. Pamenu, kai jis mane pakvietė į savo įmonės biurą Lašuose, aprodė savo bendrovės javų laukus, atsisėdome šalia rugių lauko kartu ant žolės ir žiūrėjome į tolį. Mačiau jo akyse dar daug naujų planų. Paskui kalbėjome apie gyvenimą, jo prasmę. Supratau, kodėl jis yra mylimas Kriaunų bendruomenės, Lašų kaimo gyventojų.

Paprastas su nepaprasta širdimi žemei, žmonėms. Paskui atsistojo ir paprašė luktelėti, grįžo su skaniai kvepiančiu kaimu „Lašų duonos“ kepalu.

Zenonai, buvai, esi ir būsi gerbiamas ir visų mylimas. Duonos kvapas prie rugių lauko liks atminty visam gyvenimui.

Mums visiems buvo garbė Jus pažinti, būti kartu! Jūs mūsų širdyse išliksite kaip tvirtas Lietuvos pamatas, kūręs gražų Lietuvos kaimą!

Tebūnie Zenono, stovėjusio arčiausiai paprasto žmogaus, atminimas ilgas ir šviečiantis šviesa mums, pasiliekantiems.

2022 m. kovo 14 d.

Nuoširdžiai
Kriaunų bendruomenės narys,
 LR Seimo narys,
Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas
Robertas ŠarknickasKriaunų bendruomenės pirmininko kreipimasis

Mieli bendruomenės nariai, kriauniečiai !

Rytoj švęsime Kovo 11-ąją, kuri šiais metais mums visiems kitokia ir iš naujo verčianti susimąstyti.

Nepriklausomą valstybę Ukrainą užpuolusi agresorė nesiskaito su niekuo ir žudynėmis bei juodais karo dūmais nužymi savo kelius.

Daugybė karo genamų pabėgėlių plūsta į kaimynines šalis ir Lietuvą: jie čia suranda prieglobstį, o kai kurie jų džiaugiasi net tuo, kad negirdi karo kanuolių griaudėjimo.

Greit ir Kriaunose sutiksime nedrąsių žmonių, kurie nejaukiai jausis gatvėje, parduotuvėje ar kitur, gėdysis, kad nemoka kalbėti lietuviškai.

Būkime supratingi, nes Jiems reikės atjautos ir visapusiškos pagalbos.

Kriaunų bendruomenė seniai apsisprendė padėti šiems žmonėms ir kartu su Kriaunų seniūne bei seniūnijos darbuotojais pasiruošė sutikti karo pabėgėlius, juos apgyvendins naujai įrengtose patalpose ir rems tuo, kuo galės.

Kviečiu visus kriauniečius ir Kriaunų krašto žmones pagal išgales prisidėti.

Linkiu, kad šių metų Kovo 11-oji naujomis prasmėmis pasibelstų į visų protus ir širdis.

SLAVA UKRAINI !

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus Driskius


Padėka

2022 m. vasario 16-ąją Kriaunų bendruomenės tarybos narei ir projektų vadovei, Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centro užimtumo specialistei Stasei Idienei už  ilgametį  nuoširdų darbą, novatoriškas idėjas, reikšmingas iniciatyvas, nevyriausybinių organizacijų telkimą Kriaunų krašte įteikta Rokiškio rajono savivaldybės mero padėka.

Bendruomenė džiaugiasi Stasės darbais, Jai dėkoja ir sveikina !

Bendruomenės pirmininkas

Stasė Idienė po padėkos įteikimo su bendraminčiais. Kriaunų bendruomenės nuotrauka

Paaiškinimas

Į pagalbą…

Prieš kelias dienas “Gimtojo Rokiškio” interviu su Kriaunų seniūne buvo paminėta Kriaunų bendruomenė (toliau – Bendruomenė) ir ten pat bandyta samprotauti apie ją: Manau, kad kol kas taip ir nėra išgryninta, kas yra ta vietos bendruomenė, kas ją turi sudaryti ir kaip ji veikia.”

Kadangi vietos seniūnei tai nėra aišku, jaučiuosi turįs pareigą paaiškinti ir atsakyti bent į tris klausimus, kurie pateikti šiame sakinuke (remsiuosi bendruomenės įstatais).

1. Kas yra ta vietos bendruomenė?

Kriaunų bendruomenė, kurios teisinė forma asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

2. Kas ją (bendruomenę – aut. pastaba) turi sudaryti?

Bendruomenės įstatai skelbia, kad Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

Tačiau šiame klausimėlyje slypi kur kas gilesnė potekstė („Ar žmonės, tik atvažiuojantys čia praleisti laiko, turi būti ta bendruomenės dalis, kuri „priskaldo malkų, uždega laužą“, o visą likusį darbą palieka vietos gyventojams?”).

Šioje vietoje būtina stabtelėti ir retoriką panagrinėti keliais aspektais.

Kriaunų bendruomenėje yra žmonių, kurie gyvena ne Kriaunose, tačiau savo darbu, gebėjimais, iniciatyvomis, įgyta patirtimi labai prisideda prie bendruomenės veiklos. Yra netgi tokių, kurie Kriaunų labui dirba nebūdami formaliaisiais bendruomenės nariais. Tai žmonės, kurie savo gyvenimo kažkuriame tarpsnyje turėjo ar dabar turi kokių nors sąsajų su Kriaunomis ir kurie miesteliui nėra abejingi.

Kita vertus, tokie žmonės vietinei valdžiai nėra patogūs, nes jie nuolat ko nors nori, prašo, reikalauja, siūlo, kritikuoja.

Belieka tik stebėtis, kaip trisdešimt antraisiais Nepriklausomybės metais žemiausios grandies valstybės tarnautojai – seniūnei – dar norisi bendruomenę ar jos pirmininką mokyti ir auklėti, kaip antai: tai gal jums leisti kalėdinę eglutę statyti, o gal neleisti, tai jūs darykite tą, o nedarykite ano ir pan. Jai nuolat neaišku kaip čia su bendruomene elgtis (grynas vargas), todėl ir atsiranda panašūs aukščiau kursyvu paryškinti samprotavimai, todėl ir kviečiamai į bendruomenės tarybos posėdžius geriau neiti, todėl ir bendrauti geriau tik raštu…

Ir taip elgiasi, atrodo, jaunas žmogus.

Kas čia – begalinis susireikšminimas, ambicijos, paveldėti įpročiai?

Apgailėtina, kad vietoje telkimosi tiesioginiams svarbiems darbams, atsiranda begalinis noras įtakoti bendruomenę.

Moraline prasme tai labai nuviliantis elgesys.

Taip, Kriaunų bendruomenė yra jau nebe pritarėja, nebe dievotai besilankstanti valdžios atstovams, o savarankiškai veikianti asociacija, ir būtų visiems geriau, jei seniūnė kuo greičiau suprastų jos tikslus ir bendradarbiautų, domėtųsi dirbamais darbais, padėtų, o ne biurokratiškai atsirašinėtų.

Ir viską reiktų pradėti nuo gražaus „laba diena” kiekvienam sutiktajam.

3. Kaip ji (bendruomenė – aut. pastaba) veikia?

Bendruomenė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir savo įstatais.

Bendruomenės siekiniai (apie juos galima paskaityti šioje svetainėje), veikimo būdas ir metodas yra ir pačios bendruomenės savastis bei charakteristika.

Manau, kad paaiškinau, jei reikės, ir vėl tą darysiu tik jau stengsiuosi kitais ir, galbūt, suprantamesniais žodžiais.

Turėkime vilties.

Šia proga prisiminkime nuostabų Maironio eilėraštį:

Viltis

Sunku mums būtų be vilties!
Be jos skausme kas suramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?

Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi!
Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

Be spindulio vilties šviesos
Pavergtų sielos galią žemė;
Mes nepažintumėm giedros,
Ir būtų mūs darbai aptemę.

Kriaunų bendruomenės tarybos įgaliotas
bendruomenės pirmininkasMetų pabaigoje – gera žinia

Kriaunų bendruomenės tarybos narė Regina Žilinskienė 2021 m. gruodžio 30 d. tapo Rokiškio rajono „Pažangiausių metų ūkių“ nominante ir gavo padėką už ūkio draugiškumą aplinkai.

Kriaunų bendruomenė džiaugiasi įvertintu Reginos aplinkosauginiu sąmoningumu, kuriama socialine nauda mūsų bendruomenei, ūkio tvarumu, nominantės komunikabilumu ir nuoširdumu.

Sveikiname Reginą !

Bendruomenės tarybos vardu bendruomenės pirmininkas

Regina Žilinskienė su Kriaunų bendruomenės tarybos nare Gražina Balčiūniene po apdovanojimo.