Tai kaipgi yra iš tikrųjų?

Kriaunų bendruomenės visuotiniame narių susirinkime nuspręsta viešai kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės merą Ramūną Godeliauską, Rokiškio rajono savivaldybės tarybą, o informacijos viešinimo prasme ir į UAB „Gimtasis Rokiškis“ vadovą redaktorių Simoną Tuską

VIEŠAS KREIPIMASIS

2024 m. balandžio 22 d.
Kriaunos

Šių metų balandžio 13 d. įvyko Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu svarstant darbotvarkės klausimus buvo iškeltas ir klausimas apie Rokiškio rajono savivaldybės vadovų neigiamą nusistatymą Kriaunų bendruomenės, Kriaunų parapijos ir Kriaunų maltietiško vaikų dienos centro atžvilgiu. Susirinkime apie tai buvo diskutuota ir balsuojant bendruomenės pirmininkas įpareigotas viešai kreiptis paaiškinimo į merą, savivaldybės tarybą, o informacijos viešinimo prasme ir į laikaščio „Gimtasis Rokiškis“ vadovą.

Kaip iliustracija šiam teiginiui buvo pacituotas socialiniame tinkle facebook patalpintas įrašas: „Šią savaitę lankėmės Kriaunų seniūnijoje, kur susitikome su seniūne, seniūnaitėmis, Lašų kaimo bendruomenės pirmininke, Kriaunų asociacijos „Sartai – mano kraštas“ atstove. Kriaunos džiugina gražiai sutvarkyta aplinka, nuoširdžiu seniūnės bendravimu su bendruomenės nariais. Susitikime pasidžiaugėme neseniai renovuotomis seniūnijos patalpomis, ką tik atsidariusiu prekybos centru ir glaudžiu bendravimu su vietos verslininkais, kurie remia įvairias bendruomenės iniciatyvas. Reikia pasidžiaugti vis stiprėjančia ir gausia visuomenine veikla – Lašų kaimo bendruomenę vienija 42 nariai, asociaciją „Sartai – mano kraštas“ 81 narys – tai tikrai nemaži skaičiai. Labai smagu, kad suvieniję jėgas bendram darbui, šio krašto žmonės, deda pastangas ir visa seniūnijos teritorija kasmet gražėja.“

Kaip matome, nei žodžiu neužsiminta nei apie Kriaunų bendruomenę, nei apie Kriaunų parapiją, nei apie Kriaunų maltietišką vaikų dienos centrą, veikiantį Kriaunose 14 metų. Nepaminėta sutvarkyta Kriaunų parapijos aikštė, apšviestas ir lankytojus kviečiantis Kriaunų varpas bei kita veikla. Minėtų organizacijų atstovai nebuvo pakviesti į susitikimą su rajono savivaldybės atstovais.

Keista ir tai, kad pacituotame tekste minimi faktai niekaip neatspindi nuveiktų ir nenuveiktų darbų, o pats tekstas sukonstruotas pasenusiomis ir į užmarštį nueinančiomis formuluotėmis.

Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas nutarė, kad šis tekstas tik paryškino atvykusių ir kitų rajono valdančiosios daugumos atstovų neigiamą nusistatymą Kriaunų bendruomenei, Kriaunų parapijai ir Kriaunų maltietiškam vaikų dienos centrui apskritai.

Tai kaipgi yra iš tikrųjų?

Susirinkimo įpareigotas bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius


Svarbi žinia !

Šiandien, šventų Velykų antrąją dieną, į Sartų ežerą įplaukė tarptautinis kruizinis laivas. Nors ir nusižengdamas laivybos taisyklėms, tačiau puoselėdamas šilčiausius jausmus savo gimtinei, laivo kapitonas šia proga (įplaukimas į Sartų ež.) pakeitė netgi laivo pavadinimą į SARTAI.

Laivui vadovauja iš mūsų krašto kilęs tolimojo plaukiojimo kapitonas Algirdas Vinciukas.

Kadangi šiuo metu laivas plaukia aplink pasaulį ir jame dar yra laisvų kajučių, kapitonas išimties tvarka kviečia Kriaunų apylinkių žmones nedelsiant pasinaudoti proga ir registruotis kelionei. Kelionė laineriu nemokama, o laivo baruose galima bus ir nemokamai išgerti.

Telefonas registracijai – +37063905065, registruotis galima iki dienos pabaigos.

Laivas SARTAI išmetė inkarą ežero plotuose tarp didžiosios salos, Bradesių, Velykuškių ir Lizgario iškyšulių. Bendruomenės archyvo nuotrauka

Šiandien ryte kapitonas aplankė savo tėvų sodybą, seniai matytus kaimynus sodiečius, vienam įteikė dovanų baltojo ryklio dantį, kitam – Kamčiatkos krabo iškamšą. Vakare kapitonas su visa įgula apsilankys prie Kriaunų varpo.

Kapitonas domėjosi, ar švytintis Kriaunų varpas jau atitirpdė ledus ir sušildė sužvarbusias kriauniečių širdis. Kriauniečiai gali tikėtis pamatyti kapitoną su visa įgula, jei susirinks Vienybės aikštėje šiandien 20.00 val.

Prieš pat vidurnaktį laivas įjungs visas šviesas ir išplauks iš Sartų. Tuo metu galima rinktis Galapupaukos prieplaukoje ir laivui mojuoti.

Išplaukęs iš Sartų, laineris pasuks link Kanarų salų, po to plauks Afrikos pakrante, o ties Namibija pasuks link paslaptingojo Horno rago ir jį apiplauks. Vėliau maršrutas drieksis pro Naujosios Zelandijos, Vanuatu, Kiribačio ir Mikronezijos salas. Kelionė aplink pasaulį truks apie tris mėnesius. Kriauniečiams, užsiregistravusiems kelionei, reikia pagalvoti apie tai, ką daryti su melžiamomis karvėmis, ėringomis avimis, vištomis dedeklėmis ir kitais naminiais gyvuliais, nes šie be šeimininkų tiek ilgai gali neištverti. Kapitono padėjėjas įspėjo, kad gyvulių su savimi imti negalima.

Plaukimui jau užsiregistravo ir yra priimtas Jurgis Gražulis Kietakaktis.

Kriaunų bendruomenės informacija, 2024 04 01.

Vienybės aikštė Kriaunose laukia kriauniečių ir svečių. Kriaunų varpas tirpdo ledus, šviečia ir šildo širdis. Bendruomenės archyvo nuotrauka
Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2024 m. balandžio 13 d. 11.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks Kriaunų mokyklos pastate (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendruomenės 2023 m. veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).
2. Dėl bendruomenės 2023 metų finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).
3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).
4. Kiti klausimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 str. 8 d., jei kvorumo nėra 2024 balandžio 13 d. 11.00 val. visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, tai 2024 balandžio 13 d. 12.00 val. šaukiamas pakartotinis visuotinis bendruomenės narių susirinkimas, kuris įvyks Kriaunų mokyklos pastate (valgykloje-kavinėje) adresu Sartų g. 19, Kriaunos ir kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Po susirinkimo vaišinsimės suneštinėmis vaišėmis !

Kriaunų bendruomenės pirmininkasStasys Jarmala – Bajorų kaimo mokyklos mokytojas ir kovotojas už Lietuvos laisvę

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai prisimename iškilų Lietuvos patriotą, mokytoją Stasį Jarmalą.

Amžininkų prisimenamas kaip labai darbštus, uolus ir išmintingas mokytojas Stasys Jarmala Bajorų kaimo mokykloje (Kriaunų seniūnija) dirbo 1932 – 1937 metais.

Šis nepaprasto atsidavimo Lietuvai vyras, o vėliau – sumanus kovų už Tėvynės laisvę organizatorius ir partizanų vadas daug prisidėjo artindamas Kovo 11-ąją.

Mielus skaitytojus supažindiname su Stasio Jarmalos veikla.

Kriaunų bendruomenės informacija, 2024 m. kovo 10 d.Paminklas partizanams Bradesių kaime

Saulėtą vidurvasario šeštadienį Kriaunų bendruomenės iniciatyva atidengtas ir pašventintas paminklas šešiems Kriaunų krašto partizanams, žuvusiems 1947 m. spalio 4 d. Bradesių ir Lukštinių kaimuose – Baliui Bisliui (Tūzui), Jonui Jozėnui (Didžiajam Jonui), Kseverui Turkevičiui (Bagdonui), Augustinui Medikiui (Aidui), Jonui Medikiui (Lokiui) ir Kaziui Kavoliūnui (Tarzanui).

Šventinė diena prasidėjo šv. Mišiomis Kriaunų bažnyčioje, kuriose giedojo ir visą renginį papuošė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis „Kupolė“. Susirinkusiems prie paminklo kalbėjo LGGRTC direktorius dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Virginijus Dudzinskas, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Irmantas Tarvydis. Žuvusiuosius šūvių salvėmis pagerbė KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 pėstininkų kuopos kariai savanoriai. Gausiame renginyje dalyvavo Kriaunų krašto žmonės, žuvusiųjų artimieji, taip pat Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė ir Egidijus Vilimas. Šventindamas paminklą Kriaunų parapijos kunigas Laimonas Nedveckas linkėjo:

-Kad mūsų didvyriams ir šventiesiems danguje nebūtų gėda dėl mūsų dabarties gyvenimų.

Po paminklo šventinimo rinkomės po didžiaisiais Bradesių ąžuolais pabūti, prisiminti išėjusius, pasiklausyti dainų. Vaišinomės Sartų ežero žuviene, Kriaunų maltiečių koše ir gira.

Buvimas drauge su tais, kurių nėra, primena, kokia svarbi mums yra Tėvynės istorija.

Valda Bugailiškienė,
Nuotraukos Klaudijaus Driskiaus

Prie paminklo kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius dr. Arūnas Bubnys
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys Irmantas Tarvydis kalbėdamas susiejo praeitį su šia diena


Projektas „Sakralinio paveldo ieškantiems Kriaunose“ konkursą laimėjo ir yra įgyvendintas

Kriaunų bendruomenė savo veikla didelį dėmesį skiria Kriaunų krašto praeities istorijai įprasminti ir apie tai priminti būsimoms kartoms. Tuo tikslu bendruomenė 2023 metais teikė paraišką „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ atrankos konkursui ir projektas „Sakralinio paveldo ieškantiems Kriaunose“ konkursą laimėjo. Projektas buvo skirtas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje“.

Bendruomenei įgyvendinti projekto veiklas buvo skirta 1043,00 eurai. Projekto veiklos nukreiptos į seniausią Baltijos šalių varpą, kuris nulietas XIII amžiaus antroje pusėje ir Kriaunose atsirado XVII amžiaus pradžioje. Varpas matomas virš Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios esančiame bokštelyje. Projekto metu buvo parengtas stendas su naudinga lankytojams informacija ir pastatytas bažnyčios teritorijoje (žr. nuotraukas po tekstu).

Projekto vadovė Stasė Idienė


Vasara Kriaunų krašte

Vasara jau čia pat!
Užsukite į Kriaunas.
Jei tik pageidausite, pavešime autobusiuku, paplukdysime plaustu, parodysime seniausią Baltijos šalyse varpą, papasakosime nuostabių istorijų apie savo kraštą, apgyvendinsime svečių kambariuose.
Mūsų šeimininkės pasirūpins maistu.

Registracija telefonu +370 639 05065
Mus galite rasti ir Booking sistemoje.

ASTOS meniu
Tel. nr. užsakymams: +370 623 36760

Gaminio pavadinimas1 kg kaina eurais
Žuvis tešloje8
Mėsos-sūrio vyniotinis10
Kiaulienos vyniotinis12
Netikras zuikis 10
Įdaryta višta su vaisiais / be vaisių13
Vištienos juostelės su sezamais / žemės riešutais10
Vištienos vyniotinis9
Įdarytos vištų blauzdelės,  1 vnt.3
Zrazas, 1 vnt.2,50
Kiaulienos kepsnys, 1 vnt.2,50
Balandėliai, 1 vnt.2,00
Virta šaltiena4
Virtas kepeninis7
Vištienos užpiltinė su daržovėmis1,50
Vieno kąsnio sumuštiniai, 40 vnt.20
Įvairios mišrainės3-5
Špinatų biskvito tortas su sūriu ir lašiša11
Duonos tortas24
Obuolių pyragas7
Sausainiai aguoniniai7