Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis

Kviečiu į
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo
30-čio minėjimą


2020 m. kovo 7 dieną:
11 val. šv. Mišios Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Mišiose giedos Rokiškio tremtinių choras (vadovė Jurgita Raugienė).
12 val. šventinis minėjimas ir meninė programa Kriaunų mokykloje – bendruomenės buveinėje. Dalyvaus Seimo narys Antanas Matulas, rajono tarybos narė, istorikė Diana Meškauskienė.
Minėjime dainuos pagyvenusių žmonių ansamblis UTENOS RADASTA.
Veiks fotografo Klaudijaus Driskiaus darbų paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys, rezidencijos, gynybiniai įtvirtinimai, bažnyčios Lietuvoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje”.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas


Žinia Kriaunų krašto žmonėms

Šiandien gyvename laimingu laiku mūsų tautai. Atkurta Lietuvos Nepriklausomybė, šiemet minime mūsų valstybės Nepriklausomybės atstatymo 30-metį. Galime savarankiškai kurti ir tvarkyti savo valstybę, ko neturėjome ilgus šimtmečius mūsų tautos istorijoje. Šiuo metu Lietuva gyvena saugiausiai ir turtingiausiai. Per 15 metų buvimo Europos Sąjungoje Lietuvos bendrasis vidaus produktas arba bendrosios pajamos vienam gyventojui paaugo net dvigubai.

Tačiau ši diena Kriaunų kraštui atnešė liūdną žinią. 2020 metų vasario 27 dieną Rokiškio rajono savivaldybės taryba balsų dauguma priėmė sprendimą likviduoti Kriaunų mokyklą. Be pertraukos gyvavusi 244 metus, lavinusi vaikus per karus, nepriteklius, carinės priespaudos dešimtmečius, mokykla baigia gyvenimą taikiu metu. Keitusi patalpas, pavadinimus, veikusi slaptai, pradėjusi gyvavimą su 11 mokinių, mokykla likviduojama, ugdydama 16 vaikų.

Visuotinos gerovės laikai! Kas tai? Ar mokyklų lenktyniavimas dėl „krepšelio“ ir mokinių pavėžėjimo nuo durų iki durų? Ar nesugebėjimas miestelyje surasti gero mokytojo ? Ar nebeturėjimas lėšų atlyginti mokytojui, mokyklos pečkuriui ir valytojui? Ar mūsų nenoras kurti šeimas ir auginti vaikus?

 Klaudijus Driskius,
Kriaunų vidurinės mokyklos XXII laidos abiturientas


Dėl Kriaunų mokyklos uždarymo ir likvidavimo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai balsavo taip:

– T. Barauskas, R. Burnickas, S. Dambrauskas, G. Giriūnaitė, R. Godeliauskas, A. Gudgalienė, V. Karpavičius, A. Kaupienė, A. Kazulėnas, D. Lūžienė – Malijonienė, S. Mekšėnas, D. Meškauskienė, Z. Viduolis, V. Vilys;
Prieš – nėra;
Susilaikė – L. Meilutė – Datkūnienė;
Prieš balsavimą ištraukė korteles, išsiregistravo iš posėdžio ir tokiu būdu protestavo
R. Baltrūnas, A. Čepulis, G. Girštautas, V. Kazlauskas, S. Meliūnas, I. Tarvydis, A. Vagonis, E. Vilimas.
Posėdyje nedalyvavo D. Maželienė, T. Stakėnas.

Šaltinis: rokiskis.lt
Balsavimo rezultatai (sprendimo Nr. TS-46
)

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija


„Čia suvažiavimas, o ne susirinkimas”

(Vakar (2020 02 22) tokiais žodžiais vienas pašalinis stebėtojas apibūdino vykusį Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinį narių susirinkimą)

Mieli bendruomenės nariai !
Atlikome gražius, prasmingus darbus. Ačiū už aktyvų ir gausų Jūsų dalyvavimą.
Apgailestauju, kad 2020-ieji – bendruomenių metai Kriaunose prasidėjo be mažiausio Rokiškio rajono savivaldybės vadovų dėmesio, o klausimų daug…

Bendruomenės pirmininkas

Balsuojame

Vairuotojo ir autobusiuko šventinimas I
Vairuotojo ir autobusiuko šventinimas II

Visi į Kriaunų kaimo bendruomenės susirinkimą !

Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Kviečiu Jus 2020 m. vasario 22 d. (šeštadienį) 13.00 valandą į Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinį narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks Kriaunų mokykloje (Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r.).

Susirinkimo dienotvarkė
1. Bendruomenės veiklos ataskaita (pirmininko pranešimas).
2. Bendruomenės ir finansinės veiklos patikrinimo ataskaita (revizorės pranešimas).
3. Dėl Bendruomenės įstatų papildymo.
4. Dėl Kriaunų miestelio herbo projekto.
5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo vaišinsimės Reginos Žilinskienės virta koše, klausysime koncertą.

Bendruomenės nariai, prašau teikti klausimus ir siūlymus susirinkimui.
Esant siūlymams, susirinkimas svarstys visus klausimus, kurie bus pateikti iki 2020 02 14 (įskaitytinai).

Klausimus teikite bendruomenės pirmininkui:
telefonu 8 611 94 355;
elektroniniu paštu eugenijus.driskius@gmail.com.

Bendruomenės pirmininkas


Sveikinimas

Mieli Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Sveikinu Jus su artėjančiomis šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Gražiausių metų švenčių laukimas tegul bus proga susimąstyti apie tauriausius žmonių jausmus vienas kitam, pasakyti gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką.
Linkiu drąsos ir ambicijų, aiškių tikslų išsikėlimo ir lengvų kelių juos pasiekti.
Linkiu kuo mažiau turėti savyje pykčio, pavydo, pagiežos.
Linkiu aplink save kurti grožį ir gėrį.

Bendruomenės pirmininkas

Kvietimas į renginį

Kriaunų muziejuje 2019 m. lapkričio 28 dieną 17.00 valandą vyks renginys – literatūrinė programa, skirta Lietuvių poezijos pradininkui Antanui Strazdui atminti.
Programos veikiantieji asmenys – Kriaunų krašto žmonės.
Kviečiu dalyvauti.

Bendruomenės pirmininkas

Pranešimas apie Kriaunų kaimo bendruomenės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Kriaunų kaimo bendruomenės taryba 2019 m. lapkričio 8 dieną, dalyvaujant gausiam Rokiškio rajono savivaldybės politikų ir specialistų būriui, svarstė Kriaunų mokyklos pastato įveiklinimo galimybes ir priėmė šiuos sprendimus:
1. Pasiūlė Kriaunų seniūnijos administraciją ir seniūnijoje dirbančius specialistus perkelti į Kriaunų mokyklos pastatą savo funkcijų vykdymui.
2. Paprašė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Andrių Burnicką inicijuoti perkėlimo svarstymą Rokiškio rajono savivaldybės taryboje.
3. Priėmė į Kriaunų kaimo bendruomenę du naujus narius.

Bendruomenės pirmininkas

Susitikimas su bendruomenėmis

Lietingą 2019 m. spalio 12 dieną Kriaunų kaimo bendruomenės atstovai susitiko su Pačkėnų krašto, Medenių kaimo, Vaikutėnų krašto ir Utenos seniūnijos bendruomenių nariais (svečių grupės vadovė – Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė). Net ir lietui lyjant apžiūrėjome kai kurias mūsų krašto įžymybes, dalinomės patirtimi, vaišinomės koše, pyragais, kava, arbata.

Pačkėnų krašto, Medenių kaimo, Vaikutėnų krašto, Utenos seniūnijos ir Kriaunų kaimo bendruomenių atstovų susitikimas

Kvietimas

Kviečiame iš Baršėnų kaimo kilusius, čia gyvenančius, aplinkinių kaimų ir vienkiemių žmones į Baršėnų kaimo protėvių atminimo akmens ir kryžiaus pašventinimo iškilmes šių metų rugsėjo 14 d., (šeštadienį)

11.00 VAL. ŠV. MIŠIOS UŽ GYVUS IR MIRUSIUOSIUS BARŠĖNŲ KAIMO ŽMONES KRIAUNŲ BAŽNYČIOJE

12.00 VAL. PAMINKLINIO AKMENS IR KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS BARŠĖNUOSE

13.00 VAL. SUNEŠTINĖS VAIŠĖS REGINOS IR VLADO ŽILINSKŲ SODYBOJE BARŠĖNUOSE, KRIAUNŲ KAPELOS KONCERTAS

Rengėjai