Svarbi parama bendruomenei

Gerbiami Kriaunų kaimo bendruomenės nariai ir visi kiti, norintys paremti mūsų bendruomenės veiklas!
Prasidėjo visuotinis gyventojų pajamų deklaravimas. Iki gegužės 3 d. galite mums skirti iki 1,2 proc. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 

Skirti 1,2 proc. paramą Jūs galite pildydami formą internetu:
1) prisijunkite prie savo elektroninio deklaravimo sistemos EDS;
2) deklaravimo skiltyje pasirinkite „Pildyti formą” ir „Prašymas skirti paramą”;
3) užbaigę pildyti formą, ją  pateikite.

Jūsų parama padeda atlikti didelius darbus.

Rekvizitai: Kodas 173740967, Klevų g. 2, Kriaunų k., Rokiškio rajono sav.
AB Šiaulių bankas, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, kodas 112025254,
sąskaita LT217182800006700527

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija


Kilni auka

Mieli Kriaunų krašto žmonės !

Prieš kurį laiką pakviečiau aukoti lėšų kryžiaus padarymui ir pastatymui.
Šis kryžius stovės naujose Kriaunų kapinėse.

AČIŪ Jums savo auka ir geru žodžiu prisidėjusiems prie kilnaus darbo. Tuo pačiu padarėte ir kitą didelį darbą – kūrėte bendruomeniškumą ir telkėtės bendriems tikslams.

Jums, mieli žmonės, noriu pranešti, o Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui atskirai padėkoti už tai, kad meras vienas pirmųjų sureagavo į kvietimą ir savo asmeninėmis lėšomis pažadėjo pastatyti kryžių, kai tik mes būsime tam pasirengę.

Informaciją apie aukas ir jų panaudojimą suteiksiu artimiausiame visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, kai tik aplinkybės leis mums susirinkti.

AČIŪ bendruomenės nariams – Alinai Gasiūnienei, Valdai Idienei, Vidmantui Kralikui – savo entuziazmu ir gera energija aplankiusiems daugumą seniūnijos žmonių.

Pranešu tiems, kas nesuskubo paaukoti: kreipkitės į šiuos žmones su auka Jums patogiu metu.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas
Pranešimas

Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.
Remiantis vasario 12 d. pateikta statistika, viešos pamaldos Rokiškio savivaldybėje dar nebus atnaujintos.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija


Prašymas

Kriaunų krašto žmonių susitelkimu iškovota žemė Kriaunų kapinių praplėtimui.
Naujų kapinių centre šį pavasarį Kriaunų parapija, bendruomenė ir seniūnija pastatys kryžių.
Tam reikalingos lėšos.
Šiuo tikslu į Jus kreipsis bendruomenės paskirti atstovai.
Prašome Jūsų supratimo ir aukos kryžiaus padarymui ir pastatymui.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkasNaujausia novelė – pamfletas (satyrinis aktualios tematikos kūrinys, išjuokiantis asmenų grupę)

Jurgis Gražulis Kietakaktis

Seniūno rinkimai … ne pagal Konfucijų

Kai Jan Ch‘iu kartą sugrįžo iš rūmų, Konfucijus paklausė jo: „Kodėl tu taip vėlai pareini?“

Jan Ch‘iu atsakė: „Buvo svarstomi valdymo reikalai“.

Tada Konfucijus pasakė: „Kažin, ar ten svarstėt svarbius reikalus. Jei tai būtų valdymo reikalai, aš būčiau žinojęs, nors ir neturiu valstybės tarnybos“.

* * *

Nors Kinijos išminčius gyveno dar gerokai prieš Kristų, – žmonėms svarbūs valdymo reikalai svarstomi ligi šiol.

Štai Peilių seniūnijos žmonės svarsto, suka galvas, spėlioja, kas gi bus naujasis jų seniūnas.

Bene svarbiausias jų reikalų valdytojas, nes yra arčiausiai jų.

Ir štai ateina toji tiesos valanda.

Kad viskas vyktų sklandžiai, seniūno rinkimams reikia sudaryti komisiją, paskirti tam tinkamus žmones. Tai padaryti įpareigojama išplėstinė Peilių seniūnijos seniūnaičių sueiga.

Pirmajai sueigai imasi vadovauti Peilių seniūnijos seniūno pavaduotoja Angelina Širinskienė (šiukštu, nepainioti su žymiąja Agne Širinskiene – aut.past.).

Išrenkami keturi nariai, kaip to ir reikalaujama.

Bet taip jau atsitiko, kad prisireikė šaukti ir antrąją, nes du į komisiją deleguoti nariai po pirmosios sueigos pasitraukė.

Toliau dar įdomiau. Seniūno pavaduotoja Angelina Širinskienė, pasirodo, irgi nebenori dalyvauti, ir antrajai sueigai pavedama vadovauti Peilių seniūnijos seniūnaitei Rasuolei Striūkaitytei.

Bet toji, pasirodo, neturi žalio supratimo, kas ta sueiga apskritai yra, nežino nei vedimo reglamento, nei taisyklių.

Ir štai tuomet, kur buvus kur nebuvus, tarsi iš ūkų išnyra Angelina Širinskienė, ir tamsuoliams ima pasakoti, kad šiam reikalui spręsti visiškai nereikia jokių bendruomenių atstovų. Nepaisant to, kad Peilių seniūnijoje yra net dvi gausios bendruomenės – Peilių ir Žirklių. Žirklių – arti 50-ties, o Peilių – netoli 90-ties narių.

Galiausiai tiek Angelina Širinskienė, tiek Rasuolė Striūkaitytė ir Vandutė Vandenienė,  Peilių ir Žirklių seniūnaitės, susimoko: užteks ir trijų narių.

Tiesą sakant, niekas net nežino, kaip ir iš kur tos seniūnaitės atsirado, kas jas išrinko.

O jos, pasirodo, dar ir bendruomenių narės besančios; taigi  tarsi ir ant dviejų kėdžių besėdinčios…

O gal ir gerai dviejuose kailiuose pabūti: pasižiūri, iš kur vėjas pučia, ir žinai , kurį kailį ir kada nusimesti…

Taigi komisija, kad ir be bendruomenių atstovų, buvo sudaryta, kandidatus į seniūno pareigas išrinko. Kitaip pasakius – maža valdžiukė didesnę valdžiukę išsirinko…

O tos bendruomenės… Atitolink Viešpatie, geriau jų nereikia, – prisigalvoja visko, siūlo, kviečia, pataria, net nurodo; ai, ramiai gyventi neduoda…

Kam tos bendruomenės iš viso reikalingos…

Rajono administracijos direktorius, dabar jau parklupdytas prieš faktą, prieš priimdamas sprendimą, turėtų malonėti suteikti galimybę bendruomenėms – Peilių seniūnijos žmonėms susitikti su esamais kandidatais. Išgirsti žmonių nuomonę,  o po to priimti teisingą sprendimą.

Nes: Teisingas elgesys su žmonėmis išvaduoja nuo rūpesčių. (Tas pats Konfucijus).
Ažubrastyje pastatytas kelio ženklas

Kriaunų kaimo bendruomenė,

atliepdama siekiniui saugoti kultūrines vertybes;
suprasdama, kad senieji vietovardžiai yra Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis piliečiai, bendruomenės ir valstybė;
įvertindama tai, kad senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos kultūros palikimo dalis;
išskirdama ypatingą gyvenamųjų vietų vardų reikšmę ryšiams su tėvų, senelių ir protėvių žeme puoselėti;
konstatuodama, kad nuo sovietmečio iki šių laikų iš juridinės vartosenos Kriaunų seniūnijoje jau yra išbraukta 27 istoriniai vietovardžiai ir stebima tolesnė jų nykimo tendencija;
siekdama išsaugoti senuosius vietovardžius ir padėdama keliautojams orientuotis vietovėje;
pastatė sename kaime naują kelio ženklą.


A Ž U B R A S T I S

Daugelis mūsų krašto kaimų ir vienkiemių vardų dingsta ne tik dokumentuose, rašto darbuose, gyventojų kalbose, bet ir žmonių atminty. Naujųjų metų proga mieliems svetainės skaitytojams pristatome naują seno kaimo kelio ženklą. Jame surasite ir simbolius, kuriais kalbėjosi mūsų protėviai sėliai.

ŽEMĖ, APSĖTAS LAUKAS
Keitėsi santvarkos, žmonių kartos, nuosavybės, bet visą laiką čia buvo ariami laukai, šienaujamos pievos, sodinami sodai… Žemė niekados nebuvo apleista, rengė ir maitino jos šeimininkus.

VANDUO
Ežero vandenys iš dviejų pasaulio šalių – rytų ir pietų skalauja šio kaimo krantus. Žuvis visais laikais buvo maistas ir Dievo dovana pakrantėse gyvenantiems žmonėms. Šio tikėjimo negali panaikinti net griežčiausi draudimai. Iki šių dienų išlikęs paprotys – sugautą laimikį pasidalinti lygiomis dalimis.

LAIMĖ
Kas yra laimė? Vienam – prabanga ir turtai, kitam – duonos kąsnis, trečiam – emigruoti į svetimą šalį, ketvirtam – gimti ir mirti savo kaime. Dar kitam – visa, kas pasakyta šiuose ženkluose, kuriais pasaulį vaizdavo mūsų protėviai.
Tikima, kad likimo deivė Laima nulemia kiekvieno vaiko gyvenimą. Nuo jos priklauso – sėkmė ar nesėkmė lydės. Laimos lėmimas laikomas svarbiausiu, todėl jos ženklas, kaip viso gyvojo pasaulio pradžia, yra centre.

SANTARVĖ, DARNA
Vykstant karams, įsigalint išnaudojimui, atimant ir vėl grąžinant nuosavybę, yra buvę visko. Tačiau šio žemės lopinėlio žmonėms būdinga darna: sugyvenimas su pačiu savimi ir sutarimas su aplink esančiais. Nors čia gyvenantys žmonės visais laikais buvo labai liežuvingi, pakako pakantumo kitus dievus išpažįstančiam, pagal kitus papročius gyvenančiam, kitaip manančiam. Kaimas garsėjo bendromis talkomis, bendromis pirtimis, laikė kartu bites.

VAISINGUMAS, GIMDYMAS
Kaime nebuvo vyro ar moters, kurie būtų abejingi savo palikuonims, savo atžaloms, savo giminei. Skirtingomis santvarkomis vaikinai ir merginos įvairiai kūrė ir planavo savo šeimas. Niekas nesuskaičiuos, kiek negimė kūdikių, kurių tėvai žuvo karuose arba mirė kalėjimuose. Niekas nežino, kiek dar būtų gimdžiusios moterys, kurios mirė gimdydamos. Nors vyriausiam kaimo gyventojui virš devyniasdešimt, jauniausiam – virš penkiasdešimt, jų giminę tęsia išeiviai iš Ažubrasčio.

Pagal lietuvių mokslininko dr. Vytauto Tumėno ir latvių mokslininko dr. Valdžio Celms tyrimus
parengė Klaudijus ir Eugenijus Driskiai