Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas

2021 m. gegužės 15 d. neįprastomis sąlygomis, tačiau laikantis būtinų saugumo reikalavimų, Kriaunose įvyko visuotinis Kriaunų kaimo bendruomenės narių susirinkimas.

Įvykdėme planuotą darbotvarkę, kalbėjome apie Kriaunų dabartį ir ateitį, išsirinkome naujai kadencijai bendruomenės pirmininką, tarybą, finansininką, revizorių.

Kriaunų kaimo bendruomenė yra atvira visoms prasmingoms žmonių idėjoms ir iniciatyvoms, jas palaiko ir skatina, o žmones kviečia ir telkia svarbiems darbams.

Nepavėluokite !

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija, 2021 05 17.

Susirinkimo akimirka. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Bendruomenė laimėjo projektą

Kriaunų kaimo bendruomenė laimėjo Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamą sveikatinimo projektą „Gyvenkime sveikai“. Projekto lėšomis bus įsigytos asmens higienos ir apsaugos priemonės.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacijaVisuotinis Kriaunų kaimo bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų kaimo bendruomenės narių dėmesiui !

2021 m. gegužės 15 d. 10.00 val. šaukiamas Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje adresu: Sartų g. 19, Kriaunos
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).
2. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizorės pranešimas).
3. Dėl bendruomenės įstatų keitimo.
4. Dėl bendruomenės pirmininko rinkimų.
5. Dėl bendruomenės tarybos narių rinkimų.
6. Dėl bendruomenės finansininko rinkimų.
7. Dėl bendruomenės revizoriaus rinkimų.
8. Kiti klausimai.
Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pratęstų karantino režimo galiojimą – susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu arba raštu.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas


Kriaunų herbas

Mieli kriauniečiai ir Kriaunų krašto žmonės !

Lietuvos heraldikos komisija, visapusiškai apsvarsčiusi ir išnagrinėjusi siūlymus bei įvairias nuomones,
pritaria Kriaunų herbo projektui.
Pateikiu doc. dr. Manvydo Vitkūno parengtą Kriaunų herbo aprašą, Kriaunų herbą, vėliavas ir antspaudą.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas

Kriaunų herbo aprašas

Herbo aprašymas

Mėlyname Kriaunų herbo skyde – trys kriauniniai sidabriniai peiliai auksinėmis rankenomis, puoštomis brūkšniuotų trikampių ornamentu.

Idėjos pagrindimas

Siūloma Kriaunoms, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoms 1505 m. ir įsikūrusioms prie Kriaunos upės, netoli Sartų ežero, sukurti „kalbantį“ herbą.

Pasirinktas simbolis – peiliai su kriauninėmis rankenomis. Tokie peiliai nuo seno buvo plačiai naudojami baltų genčių (įskaitant ir sėlių gentį, kurių buvusiose žemėse yra Kriaunos), taip pat viduramžiais bei naujaisiais amžiais, senkapiuose aptinkami vyrų, moterų ir net vaikų kapuose.

Peilis yra universalus daiktas, darbo įrankis ir ginklas, tinkamas kovai, kasdieniams darbams, duonos raikymui prie šeimos stalo. Kriaunų apylinkėse gausu sėlių gentį menančių piliakalnių, vyko nuožmios 1863-1864 m. sukilėlių kovos su Rusijos imperijos kariuomene, 1919 m. Nepriklausomybės kovos su bolševikais, aktyviai veikė pokario Laisvės kovų dalyviai – Lietuvos partizanai.

Kriaunų herbe peiliai simbolizuotų šio krašto žmonių ilgaamžę kovą už laisvę (trys peiliai – trys svarbiausi kovų etapai) ir darbštumą. Tai liudija ir peilių kompozicija. Peilių geležtės paplatintos. Tai aliuzija į baltų genčių šiaurės Lietuvos teritorijoje naudotus plačiuosius kovos peilius (kertpeilius), labiau būdingus žiemgaliams, bet naudotus ir sėlių.

Kriauninės peilių rankenos atspindėtų miestelio pavadinimą.

Mėlynas skydas laikytinas prioritetiniu. Iš archeologinių tyrimų yra žinoma, kad mėlyna spalva buvo būdinga sėlių genties žmonių išeiginiams drabužiams. Be to, mėlyna spalva simbolizuotų Sartų bei kitus netoli Kriaunų esančius ežerus, dėl žvejybos, rekreacijos, gamtovaizdžio labai svarbius Kriaunų krašto žmonėms.

Doc. dr. Manvydas Vitkūnas

Dail. Jokūbas Zovė, 2021 m.

Reprezentacinė vėliava. Aukščio ir pločio santykis 5 : 6


Lauko vėliava. Aukščio ir pločio santykis 3 : 5
Antspaudas. Šriftas Cambria