Kriaunų herbas

Mieli kriauniečiai ir Kriaunų krašto žmonės !

Lietuvos heraldikos komisija, visapusiškai apsvarsčiusi ir išnagrinėjusi siūlymus bei įvairias nuomones,
pritaria Kriaunų herbo projektui.
Pateikiu doc. dr. Manvydo Vitkūno parengtą Kriaunų herbo aprašą, Kriaunų herbą, vėliavas ir antspaudą.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas

Kriaunų herbo aprašas

Herbo aprašymas

Mėlyname Kriaunų herbo skyde – trys kriauniniai sidabriniai peiliai auksinėmis rankenomis, puoštomis brūkšniuotų trikampių ornamentu.

Idėjos pagrindimas

Siūloma Kriaunoms, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoms 1505 m. ir įsikūrusioms prie Kriaunos upės, netoli Sartų ežero, sukurti „kalbantį“ herbą.

Pasirinktas simbolis – peiliai su kriauninėmis rankenomis. Tokie peiliai nuo seno buvo plačiai naudojami baltų genčių (įskaitant ir sėlių gentį, kurių buvusiose žemėse yra Kriaunos), taip pat viduramžiais bei naujaisiais amžiais, senkapiuose aptinkami vyrų, moterų ir net vaikų kapuose.

Peilis yra universalus daiktas, darbo įrankis ir ginklas, tinkamas kovai, kasdieniams darbams, duonos raikymui prie šeimos stalo. Kriaunų apylinkėse gausu sėlių gentį menančių piliakalnių, vyko nuožmios 1863-1864 m. sukilėlių kovos su Rusijos imperijos kariuomene, 1919 m. Nepriklausomybės kovos su bolševikais, aktyviai veikė pokario Laisvės kovų dalyviai – Lietuvos partizanai.

Kriaunų herbe peiliai simbolizuotų šio krašto žmonių ilgaamžę kovą už laisvę (trys peiliai – trys svarbiausi kovų etapai) ir darbštumą. Tai liudija ir peilių kompozicija. Peilių geležtės paplatintos. Tai aliuzija į baltų genčių šiaurės Lietuvos teritorijoje naudotus plačiuosius kovos peilius (kertpeilius), labiau būdingus žiemgaliams, bet naudotus ir sėlių.

Kriauninės peilių rankenos atspindėtų miestelio pavadinimą.

Mėlynas skydas laikytinas prioritetiniu. Iš archeologinių tyrimų yra žinoma, kad mėlyna spalva buvo būdinga sėlių genties žmonių išeiginiams drabužiams. Be to, mėlyna spalva simbolizuotų Sartų bei kitus netoli Kriaunų esančius ežerus, dėl žvejybos, rekreacijos, gamtovaizdžio labai svarbius Kriaunų krašto žmonėms.

Doc. dr. Manvydas Vitkūnas

Dail. Jokūbas Zovė, 2021 m.

Reprezentacinė vėliava. Aukščio ir pločio santykis 5 : 6


Lauko vėliava. Aukščio ir pločio santykis 3 : 5
Antspaudas. Šriftas Cambria

Mūsų bendruomenės narys Klaudijus Driskius 2021 m. išvakarėse išleido albumą-knygą „Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai“. Dalies tekstų autorius Regimantas Pranaitis.

Fotografijos ir tekstai knygai-albumui sukurti 28 ekspedicijų, surengtų į Baltarusijos gyvenamas vietoves, pagrindu. 2012-2018 m. dirbta Astrave, Ašmenoje, Gervėčiuose, Gėliūnuose, Galčiūnuose, Duboke, Giriose, Mockose, Petrikuose, Varnionyse, Kerplėšinėje, Knistuškėse. Dauguma šių kaimų ir miestelių yra Astravo atominės elektrinės kaimynystėje, vos už kelių kilometrų. Krašto gyvenimas atspindėtas per charakteringų žmonių portretus, įamžintas krikštynas, vestuves, laidotuves. Albume išryškinti tradiciniai amatai ir gyventojų kasdienis darbas, mokyklos gyvenimas, gausus kalendorinių švenčių ratas: Velykų šventės, Sekminių papročiai, gegužinės ir birželinės pamaldos, Švč. Trejybės atlaidai, Duboko atlaidai palei Nerį (Viliją), Žolinė, Kalėdos. Atskira albumo dalis – tekstai. Fotografijų herojai pasakoja savo gyvenimus. Kai kurios spausdinamos istorijos, virtusios tautosaka ir perduodamos iš lūpų į lūpas.

Klaudijų Driskių kalbina svetainė alkas.lt.
K. Driskius: Baltarusijoje Lietuvos daugiau nei  Lietuvoje

Klaudijus Driskius ir Regimantas Pranaitis prie paminklo 1863 m. sukilimui Slabadoje (Baltarusija). 2015 m. Valentino Ivinsko nuotrauka

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija
Svarbi parama bendruomenei

Gerbiami Kriaunų kaimo bendruomenės nariai ir visi kiti, norintys paremti mūsų bendruomenės veiklas!
Prasidėjo visuotinis gyventojų pajamų deklaravimas. Iki gegužės 3 d. galite mums skirti iki 1,2 proc. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 

Skirti 1,2 proc. paramą Jūs galite pildydami formą internetu:
1) prisijunkite prie savo elektroninio deklaravimo sistemos EDS;
2) deklaravimo skiltyje pasirinkite „Pildyti formą” ir „Prašymas skirti paramą”;
3) užbaigę pildyti formą, ją  pateikite.

Jūsų parama padeda atlikti didelius darbus.

Rekvizitai: Kodas 173740967, Klevų g. 2, Kriaunų k., Rokiškio rajono sav.
AB Šiaulių bankas, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, kodas 112025254,
sąskaita LT217182800006700527

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija


Kilni auka

Mieli Kriaunų krašto žmonės !

Prieš kurį laiką pakviečiau aukoti lėšų kryžiaus padarymui ir pastatymui.
Šis kryžius stovės naujose Kriaunų kapinėse.

AČIŪ Jums savo auka ir geru žodžiu prisidėjusiems prie kilnaus darbo. Tuo pačiu padarėte ir kitą didelį darbą – kūrėte bendruomeniškumą ir telkėtės bendriems tikslams.

Jums, mieli žmonės, noriu pranešti, o Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui atskirai padėkoti už tai, kad meras vienas pirmųjų sureagavo į kvietimą ir savo asmeninėmis lėšomis pažadėjo pastatyti kryžių, kai tik mes būsime tam pasirengę.

Informaciją apie aukas ir jų panaudojimą suteiksiu artimiausiame visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, kai tik aplinkybės leis mums susirinkti.

AČIŪ bendruomenės nariams – Alinai Gasiūnienei, Valdai Idienei, Vidmantui Kralikui – savo entuziazmu ir gera energija aplankiusiems daugumą seniūnijos žmonių.

Pranešu tiems, kas nesuskubo paaukoti: kreipkitės į šiuos žmones su auka Jums patogiu metu.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas
Pranešimas

Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.
Remiantis vasario 12 d. pateikta statistika, viešos pamaldos Rokiškio savivaldybėje dar nebus atnaujintos.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija


Prašymas

Kriaunų krašto žmonių susitelkimu iškovota žemė Kriaunų kapinių praplėtimui.
Naujų kapinių centre šį pavasarį Kriaunų parapija, bendruomenė ir seniūnija pastatys kryžių.
Tam reikalingos lėšos.
Šiuo tikslu į Jus kreipsis bendruomenės paskirti atstovai.
Prašome Jūsų supratimo ir aukos kryžiaus padarymui ir pastatymui.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas