Kriaunų seniūnijoje – grąžinta skola praeičiai

Kriaunų seniūnijos Bradesių kaime pastatytas atminimo ženklas 1947 m. spalio 4 d. Bradesių ir Lukštinių kaimuose žuvusiems šešiems Kriaunų krašto Balio Bislio – Tarzano būrio partizanams.

Pastatyti paminklą rūpinosi Kriaunų bendruomenė.

Partizanų atminimą įamžino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.

Bendruomenės informacija


Nesiskaitymas su žmonėmis turi pasekmes

Patys blogiausi jausmai žmogui, kaimynui, bendruomenei, o ir valstybei turi ribas.
Kriaunų krašto žmonės, per daugel metų patyrę įvairiausių išbandymų, gali džiaugtis bent šios dienos laimėjimu – Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyrius prikėlė visų mūsų viltis savo artimuosius laidoti aukščiau, kalnelyje.
Rokiškio rajono savivaldybės taryba taip pat dar turės padaryti atitinkamus sprendimus.
Tik ar norės atsižvelgti į žmonių valią?
Greit pamatysime.
Susipažinkite su Panevėžio apygardos skyriaus sprendimu.

Bendruomenės pirmininkas


Klaudijaus Driskiaus personalinė fotografijos paroda „TIRPSTANTI TAPATYBĖ: BALTARUSIJOS LIETUVIAI”

Vilniaus fotografijos galerijoje atidaryta mūsų bendruomenės nario fotomenininko Klaudijaus Driskiaus personalinė fotografijos paroda „TIRPSTANTI  TAPATYBĖ: BALTARUSIJOS  LIETUVIAI”. Po šios galerijos paroda visus metus keliaus po Lietuvą. Parodą parėmė Vasario 16-osios fondas, UAB “MG grupė”, Lietuvos kultūros taryba. Pridedame filosofo Vytauto Ališausko įžvalgas apie naujausią Klaudijaus Driskiaus darbą ir Jono Jakimavičiaus filmą iš parodos atidarymo: https://youtu.be/n5B0zbW49BQ

Klaudijus Driskius jau pasirodė esąs jautrus nykstančių ir dingstančių tikrovių gelbėtojas nuo užmaršties. 2009 metais pasirodęs albumas „Arti Sartų“ saugo Aukštaitijos atminimą. 2018 metais išėję „Laisvųjų testamentai“ įamžina tuo metu dar su mumis tebebuvusius paskutinius partizanus ir partizanų ryšininkus. Šios „tirpstančios tapatybės“ irgi pagautos paskutiniais jų gyvavimo metais: pirmosios albumo nuotraukos sukurtos 2011-ųjų rudenį, paskutinė – 2018-ųjų vasarą. Nuotraukose regimas pasaulis nėra nei „iš istorijos ūkų“ kylanti LDK, nei romantiškas, XIX amžiaus atminimus išsaugojęs kaimas. Pastarąjį gal galėtų priminti formalus skirstymas pagal metų laikus, iš esmės susiliejančius su bažnytinio kalendoriaus ciklu. Žmonių maldingumas čia tebėra subtili jungtis su šimtamete praeitimi; pergyvenęs prievartinę ateizaciją, kolchozinimą, naujos epochos gūsį, jis tebėra gyvas, nors tirpstantis – kaip ir visos gyvenimo formos. Vis dėlto tai nebėra nei LDK, nei prieškario maldingosios praktikos. Veikiau tai tradicinis liaudinis maldingumas, įsišaknijęs Katalikų Bažnyčios liturginiame ritme tada, kai pastatytos ano laiko bažnyčios. Atlaidai, paženklinti naivios sovietmečiu susiformavusios estetikos, papročiai, sunkiai betelpantys į naują socialinę realybę. Visgi Baltarusios lietuvių religinį gyvenimą reprezetuojančiose nuotraukose yra ne tik etnografinės egzotikos, bet ir keistos amžinybės pojūtis. Moteriškės, traukiančios į gegužines pamaldas ar jau joms pasiruošusios, maldininkų būrys prie švento šaltinio, kapų scenos – visa tai neatrodo praeities ar dabarties dalykas, bet užgriebia autentiškos religinės patirties belaikiškumą.

Antra vertus, tai, ką vadintume „sekuliariu“ šventimu, šiame kontekste iškyla kaip mums jau praėjusios epochos tąsa.

                                                                                      profesorius Vytautas Ališauskas


Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2023 m. vasario 11 d. 12.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).
2. Dėl metinės finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).
3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).
4. Dėl Kriaunų bendruomenės tarybos nario atsistatydinimo.
5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo – koncertas.
Koncertuoja autorinių dainų atlikėja
Vilija Radvilė.

Po koncerto – vaišės !

Kviečiu dalyvauti ne tik bendruomenės narius, bet ir visus seniūnijos gyventojus.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas


Šventos Kalėdos ir Naujieji metai

Mieli bendruomenės nariai, Kriaunų krašto žmonės !

Šventos Kalėdos jau čia pat, o greit pasibels į duris ir Naujieji metai.

Šių švenčių proga sveikinu Jus ir Jūsų šeimas ir linkiu, kad ateinantys metai būtų taikos, sveikatos, asmeninių bei bendrų sėkmių metai.

Nueinantieji metai su artimiausios valdžios „pagalba“ į Kriaunų krašto žmonių gyvenimus įnešė daug sumaišties ir nepasitikėjimo, tačiau negirdima ir ignoruojama žmonių valia niekur nėra dingusi.

Ateinančiais metais Kriaunų bendruomenė ir toliau sieks įgyvendinti išsikeltus tikslus, tikėdamasi visų Jūsų paramos dirbs krašto ir žmonių gerovei.

Gražių švenčių !

Bendruomenės pirmininkas


Naujos iniciatyvos

Kriaunose svečiai ir viltingos iniciatyvos

Rugsėjo mėnesį vykusiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje Kriaunų seniūnei paprašius pagalbos dėl sunkios padėties seniūnijoje, kai kuriems tarybos nariams visiškai nežinant realios padėties arba ją ignoruojant ir apsimetant, kad viskas yra gerai (deputatas Vytautas Vilys), savivaldybės tarybos narys Irmantas Tarvydis ėmėsi iniciatyvos organizuoti susitikimą ir pasiūlė naujų išeičių bendradarbiavimui.

Vakar, 2022 m. spalio 20 d., Kriaunų seniūnijoje įvyko visų veikiančių seniūnijos teritorijoje visuomeninių ir valdžios įstaigų atstovų susitikimas, kurio metu buvo ieškoma naujų išeičių iš susidariusios padėties ir galimybių ateities sklandžiam bendradarbiavimui.

Posėdyje dalyvavo ir Rokiškio rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Turėdama nepamatuojamai didelę darbo patirtį šiame sektoriuje ir aiškindamasi susidariusios padėties priežastis, pirmininkė įžvelgė dideles galimybes Kriaunoms, tačiau pažymėjo, kad tam būtina panaikinti per paskutinius metus susidariusias priešpriešas.

Susirinkimo dalyviai pasidalijo savo mintimis bei refleksijomis į iš praeities pasibeldusias nuoskaudas.

Bendruomenė dėkoja p. Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei ir p. Irmantui Tarvydžiui už parodytas iniciatyvas ir viliasi, jog Kriaunos neliks užmarštyje ir ateityje taip pat sulauks panašios Jų pagalbos.

Su viltimi bendruomenės pirmininkas
Eugenijus DriskiusBajoruose ir Kriaunose

Bajoruose – paminklo šventinimas ir susitikimas,
Kriaunose – Dievo Apvaizdos atlaidai

Viena iš nedaugelio Lietuvos katalikų parapijų Kriaunose švenčia Dievo Apvaizdos atlaidus.

Dėl vykdomo parapijos projekto šįmet negalėjome dalyvauti procesijoje, tačiau garbingų svečių gausa, susikaupimu, nuoširdumu ir paprastumu šventė gyvena šv. Mišių dalyvių protuose bei jausmuose.

Bajorų žmonėms tai ir dviguba ar triguba šventė – šv. Mišias kartu su parapijos klebonu Laimonu Nedvecku aukojo J.E. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris pamokslo metu prisipažino apie prieš 30 metų vieną vasaros sekmadienį Jį ištikusį ypatingą atsitikimą Kriaunų bažnyčioje. Nuo to įvykio arkivyskupo gyvenimas susideda iš dviejų dalių: iki lemtingojo sekmadienio ir po jo.

J. E. arkivyskupas atvyko su mama Irena Kėvaliene.

Šv. Mišiose dalyvavo Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas, Kriaunų bendruomenės narys Robertas Šarknickas, Plungės meras Audrius Klišonis, profesorius Vylius Leonavičius, giedojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis.

Sugrįžkime į Bajorus ir Dievo Apvaizdos atlaidus


Bajorų kaimo susitikimas

D Ė M E S I O !
Š. m. liepos 9 dieną, šeštadienį  įvyks 

BAJORŲ  KAIMO  SUSITIKIMAS

1. 17.00 val. Šv. mišios prie Bajorų kaimo kapinaičių, kurias aukos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir klebonas mgr. Laimonas Nedveckas. 

Paminklo-kryžiaus, skirto mūsų protėviams šventinimas.

2. Koplytstulpio šv.Jonui Krikštytojui Bajoruose šventinimas. 

3. Bajorų kaimo gyventojų, išeivių iš šio kaimo ir svečių pasibuvimas Rėniaus Tičkos kieme. Vaišės suneštinės, turėkime ir savo indų, pasivaišinsime kartu su esamu ir buvusiu kaimynu.

Dalyvaus Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė” ir Suvieko kaimo kapela „Cinkelis”. Kviečiame visus. Bus galimybė paaukoti ir prisidėti prie paminklo protėviams ir būsimo Bajorų kaimo kryžiaus statybos. 

Visiems už aukas ir kitą pagalbą tariame nuoširdų AČIŪ.

SMAGIOS POPIETĖS BAJORUOSE ! 
KITĄ DIENĄ, SEKMADIENĮ KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDAI !

Organizatoriai

Buvusi Bajorų kaimo mokykla Kazimiero Lokciko namuose. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka


Atėjo vasara

PRAMOGINIO LAIVO (PANTONINIO PLAUSTO)
PLAUKIOJIMO KAINOS 2022 m. VASAROS SEZONO METU

1 val.         –      60.00

2 val.        –        80.00

3 val.       –         100.00

4 val.      –         120.00

5 val.     –         140.00

GIDO PASLAUGOS   –  10 Eur už 1 val.

SMAGAUS PASIPLAUKIOJIMO PO SARTŲ EŽERĄ!

* * * * * * * *

GERO APETITO GAMTOJE !
(Astos  meniu)
Tel. nr. užsakymams: 8 623 36760

Gaminio pavadinimasKaina, Eur
Šalto užkandžio padėklas10
Vištienos, kiaulienos kepsnys6
Troškinys3,50
Blynai (su mėsos, daržovių arba varškės įdaru)3,50
Vištienos juostelės su sezamais / žemės riešutais5,50
Bulvių plokštainis3,50
Žuvienė3,00
Šaltibarščiai su bulvėmis3,50
Charčio sriuba3,00
  
Gira ( 5 lt )10
Duonos tortas25
Vieno kąsnio sumuštinių padėklas ( 40 vnt. )22
Naminių sausainių rinkinys ( 1 kg )7
Kavos termosas 3 lt5
Žolelių arbatos termosas 3 lt3
Kriaunų seniūnijos gyventojų sueiga (2022 05 12)

„Prieš”

2022 m. gegužės 12 d. Kriaunų seniūnijoje buvo sušaukta seniūnijos gyventojų sueiga.

Ir vėl buvo nagrinėtas Kriaunų kapinių plėtros klausimas, į kur jas plėsti: aukštyn į kalnelį, ar žemyn.

Kai prieš kurį laiką buvo apsispręsta kapines plėsti į garbingos parapijietės dovanotą sklypą, viskas buvo nutarta, tačiau seniūnė ir, panašu, rajono vadovai, kai kurių žmonių ambicijų pakurstyti, vėl apsigalvojo.

Neatskleidusi tikrųjų priežasčių (gal pinigų trūkumas, gal kai kurių žmonių aiškiai išreikštos ambicijos ir pan.), kodėl reikia iš naujo svarstyti šį klausimą, Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė pristatė duobių kasinėjimo aplink kapines „rezultatus”, viešai ignoravo prieš keletą metų pustrečio šimto žmonių išreikštą valią, kuri patvirtinta parašais už kapinių plėtrą į konkrečią vietą ir kvietė pasisakyti žmones.

Vargu, ar tvyrant pykčio, pagiežos, įžeidinėjimų atmosferai galėjo vykti normali diskusija. Nors ir labai sunkiai, bet šiokia tokia diskusija buvo.

Netgi kalbant tikriausiai vienintelei toje salėje buvusiai atestuotai melioracijos specialistei apie darbus, kurie būtini atlikti norint kuo geriau įvertinti sklypų tinkamumą kapinėms plėsti, „Prieš” daug kartų nustelbė ir nutraukė jos kalbą.

Nuo pat pradžių visus pasisakymus lydėjo kategoriškas „Prieš”. Replikomis, baubimu, grubumu ir ypatingu netaktu pasižymėjo viena pardavėja. Patirtis paimta iš pačių „geriausių” sovietinių laikų, tik tada tuo pasižymėję rėkaudavo ant gyvulių, o dabar ir ant žmonių.

Visos sueigos metu girdėjosi „Prieš” bendruomenę, „Prieš” kryžius, „Prieš” atskirus žmones, vakar išgirdau netgi „Prieš” herbą. Sueigos leitmotyvas – „Prieš”.

Kaip buvo pastebėta, daugelis kalbėjo iš tikrųjų ne apie kapines, o apie santykius vienų su kitais.

* * *

Paskelbus balsavimą trisdešimt šeši „Prieš” balsavo, kad kapinės būtų žemesnėje vietoje, dvylika balsavo, kad kapinės būtų dovanotame žemės sklype ant kalnelio.

Nejaugi „Prieš” ir nuspręs, kur laidoti žmones.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus Driskius