Šventos Kalėdos ir Naujieji metai

Mieli bendruomenės nariai, Kriaunų krašto žmonės !

Šventos Kalėdos jau čia pat, o greit pasibels į duris ir Naujieji metai.

Šių švenčių proga sveikinu Jus ir Jūsų šeimas ir linkiu, kad ateinantys metai būtų taikos, sveikatos, asmeninių bei bendrų sėkmių metai.

Nueinantieji metai su artimiausios valdžios „pagalba“ į Kriaunų krašto žmonių gyvenimus įnešė daug sumaišties ir nepasitikėjimo, tačiau negirdima ir ignoruojama žmonių valia niekur nėra dingusi.

Ateinančiais metais Kriaunų bendruomenė ir toliau sieks įgyvendinti išsikeltus tikslus, tikėdamasi visų Jūsų paramos dirbs krašto ir žmonių gerovei.

Gražių švenčių !

Bendruomenės pirmininkas


Naujos iniciatyvos

Kriaunose svečiai ir viltingos iniciatyvos

Rugsėjo mėnesį vykusiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje Kriaunų seniūnei paprašius pagalbos dėl sunkios padėties seniūnijoje, kai kuriems tarybos nariams visiškai nežinant realios padėties arba ją ignoruojant ir apsimetant, kad viskas yra gerai (deputatas Vytautas Vilys), savivaldybės tarybos narys Irmantas Tarvydis ėmėsi iniciatyvos organizuoti susitikimą ir pasiūlė naujų išeičių bendradarbiavimui.

Vakar, 2022 m. spalio 20 d., Kriaunų seniūnijoje įvyko visų veikiančių seniūnijos teritorijoje visuomeninių ir valdžios įstaigų atstovų susitikimas, kurio metu buvo ieškoma naujų išeičių iš susidariusios padėties ir galimybių ateities sklandžiam bendradarbiavimui.

Posėdyje dalyvavo ir Rokiškio rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Turėdama nepamatuojamai didelę darbo patirtį šiame sektoriuje ir aiškindamasi susidariusios padėties priežastis, pirmininkė įžvelgė dideles galimybes Kriaunoms, tačiau pažymėjo, kad tam būtina panaikinti per paskutinius metus susidariusias priešpriešas.

Susirinkimo dalyviai pasidalijo savo mintimis bei refleksijomis į iš praeities pasibeldusias nuoskaudas.

Bendruomenė dėkoja p. Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei ir p. Irmantui Tarvydžiui už parodytas iniciatyvas ir viliasi, jog Kriaunos neliks užmarštyje ir ateityje taip pat sulauks panašios Jų pagalbos.

Su viltimi bendruomenės pirmininkas
Eugenijus DriskiusBajoruose ir Kriaunose

Bajoruose – paminklo šventinimas ir susitikimas,
Kriaunose – Dievo Apvaizdos atlaidai

Viena iš nedaugelio Lietuvos katalikų parapijų Kriaunose švenčia Dievo Apvaizdos atlaidus.

Dėl vykdomo parapijos projekto šįmet negalėjome dalyvauti procesijoje, tačiau garbingų svečių gausa, susikaupimu, nuoširdumu ir paprastumu šventė gyvena šv. Mišių dalyvių protuose bei jausmuose.

Bajorų žmonėms tai ir dviguba ar triguba šventė – šv. Mišias kartu su parapijos klebonu Laimonu Nedvecku aukojo J.E. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris pamokslo metu prisipažino apie prieš 30 metų vieną vasaros sekmadienį Jį ištikusį ypatingą atsitikimą Kriaunų bažnyčioje. Nuo to įvykio arkivyskupo gyvenimas susideda iš dviejų dalių: iki lemtingojo sekmadienio ir po jo.

J. E. arkivyskupas atvyko su mama Irena Kėvaliene.

Šv. Mišiose dalyvavo Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas, Kriaunų bendruomenės narys Robertas Šarknickas, Plungės meras Audrius Klišonis, profesorius Vylius Leonavičius, giedojo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis.

Sugrįžkime į Bajorus ir Dievo Apvaizdos atlaidus


Bajorų kaimo susitikimas

D Ė M E S I O !
Š. m. liepos 9 dieną, šeštadienį  įvyks 

BAJORŲ  KAIMO  SUSITIKIMAS

1. 17.00 val. Šv. mišios prie Bajorų kaimo kapinaičių, kurias aukos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir klebonas mgr. Laimonas Nedveckas. 

Paminklo-kryžiaus, skirto mūsų protėviams šventinimas.

2. Koplytstulpio šv.Jonui Krikštytojui Bajoruose šventinimas. 

3. Bajorų kaimo gyventojų, išeivių iš šio kaimo ir svečių pasibuvimas Rėniaus Tičkos kieme. Vaišės suneštinės, turėkime ir savo indų, pasivaišinsime kartu su esamu ir buvusiu kaimynu.

Dalyvaus Rokiškio kultūros centro tremtinių choras „Vėtrungė” ir Suvieko kaimo kapela „Cinkelis”. Kviečiame visus. Bus galimybė paaukoti ir prisidėti prie paminklo protėviams ir būsimo Bajorų kaimo kryžiaus statybos. 

Visiems už aukas ir kitą pagalbą tariame nuoširdų AČIŪ.

SMAGIOS POPIETĖS BAJORUOSE ! 
KITĄ DIENĄ, SEKMADIENĮ KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDAI !

Organizatoriai

Buvusi Bajorų kaimo mokykla Kazimiero Lokciko namuose. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka


Atėjo vasara

PRAMOGINIO LAIVO (PANTONINIO PLAUSTO)
PLAUKIOJIMO KAINOS 2022 m. VASAROS SEZONO METU

1 val.         –      60.00

2 val.        –        80.00

3 val.       –         100.00

4 val.      –         120.00

5 val.     –         140.00

GIDO PASLAUGOS   –  10 Eur už 1 val.

SMAGAUS PASIPLAUKIOJIMO PO SARTŲ EŽERĄ!

* * * * * * * *

GERO APETITO GAMTOJE !
(Astos  meniu)
Tel. nr. užsakymams: 8 623 36760

Gaminio pavadinimasKaina, Eur
Šalto užkandžio padėklas10
Vištienos, kiaulienos kepsnys6
Troškinys3,50
Blynai (su mėsos, daržovių arba varškės įdaru)3,50
Vištienos juostelės su sezamais / žemės riešutais5,50
Bulvių plokštainis3,50
Žuvienė3,00
Šaltibarščiai su bulvėmis3,50
Charčio sriuba3,00
  
Gira ( 5 lt )10
Duonos tortas25
Vieno kąsnio sumuštinių padėklas ( 40 vnt. )22
Naminių sausainių rinkinys ( 1 kg )7
Kavos termosas 3 lt5
Žolelių arbatos termosas 3 lt3
Kriaunų seniūnijos gyventojų sueiga (2022 05 12)

„Prieš”

2022 m. gegužės 12 d. Kriaunų seniūnijoje buvo sušaukta seniūnijos gyventojų sueiga.

Ir vėl buvo nagrinėtas Kriaunų kapinių plėtros klausimas, į kur jas plėsti: aukštyn į kalnelį, ar žemyn.

Kai prieš kurį laiką buvo apsispręsta kapines plėsti į garbingos parapijietės dovanotą sklypą, viskas buvo nutarta, tačiau seniūnė ir, panašu, rajono vadovai, kai kurių žmonių ambicijų pakurstyti, vėl apsigalvojo.

Neatskleidusi tikrųjų priežasčių (gal pinigų trūkumas, gal kai kurių žmonių aiškiai išreikštos ambicijos ir pan.), kodėl reikia iš naujo svarstyti šį klausimą, Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė pristatė duobių kasinėjimo aplink kapines „rezultatus”, viešai ignoravo prieš keletą metų pustrečio šimto žmonių išreikštą valią, kuri patvirtinta parašais už kapinių plėtrą į konkrečią vietą ir kvietė pasisakyti žmones.

Vargu, ar tvyrant pykčio, pagiežos, įžeidinėjimų atmosferai galėjo vykti normali diskusija. Nors ir labai sunkiai, bet šiokia tokia diskusija buvo.

Netgi kalbant tikriausiai vienintelei toje salėje buvusiai atestuotai melioracijos specialistei apie darbus, kurie būtini atlikti norint kuo geriau įvertinti sklypų tinkamumą kapinėms plėsti, „Prieš” daug kartų nustelbė ir nutraukė jos kalbą.

Nuo pat pradžių visus pasisakymus lydėjo kategoriškas „Prieš”. Replikomis, baubimu, grubumu ir ypatingu netaktu pasižymėjo viena pardavėja. Patirtis paimta iš pačių „geriausių” sovietinių laikų, tik tada tuo pasižymėję rėkaudavo ant gyvulių, o dabar ir ant žmonių.

Visos sueigos metu girdėjosi „Prieš” bendruomenę, „Prieš” kryžius, „Prieš” atskirus žmones, vakar išgirdau netgi „Prieš” herbą. Sueigos leitmotyvas – „Prieš”.

Kaip buvo pastebėta, daugelis kalbėjo iš tikrųjų ne apie kapines, o apie santykius vienų su kitais.

* * *

Paskelbus balsavimą trisdešimt šeši „Prieš” balsavo, kad kapinės būtų žemesnėje vietoje, dvylika balsavo, kad kapinės būtų dovanotame žemės sklype ant kalnelio.

Nejaugi „Prieš” ir nuspręs, kur laidoti žmones.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus DriskiusJurgis pamatė ir pamąstėJurgis Gražulis-Kietakaktis

Kuriuo keliu eiti?

Net jokio tiesioginio kontakto su filosofija gyvenime neturintis žmogus, dažnai vis tiek užduoda sau šitokį klausimą. Atsakymų, suprantama, daug, kaip ir kelių.

Tačiau perfrazavus visiems gerai pažįstamą Sokratą, kad ir kokiu keliu žengtum, labai gerai nebus, bus arba gerai arba blogai: kelio pabaiga daugmaž kiekvienam, dar gyvam, – ta pati. O pats žengimas – tai tik preliudas, toks terminas muzikinio kūrinio pradžios pabaigoje.

Bet, kaip kažkada mėgdavo sakyti a.a. mano viršininkas, – čiupkim jautį už ragų. Tik tas jautis visai ne jautis, o labai jau žemiškas preliudas tos neišvengiamos amžinybės akivaizdoje.

Kapinės.

Atšilus orams Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė panoro pakasinėti priekapių žemes ir, matyt, kažko paieškoti: žmonės kviečiami pasižiūrėti iškastų duobių, gal tose duobėse jie pamatys besisunkiantį vandenį ir jiems praeis noras laidoti savo artimuosius taip sunkiai atkovotoje žemėje, skirtoje kapinių plėtrai.

Būsimos kapinių žemės melioracija atlikta, dabar seniūnė, matyt, tikrins atliktų darbų kokybę. Vertėtų gal?..

Panašu, kad vėl norisi grąžinti žmones prie, atrodo, jau išspręsto klausimo – kapų plėtros visiems  sutartinai priimtinoje vietoje.

Tik priežastis dabar, regis, visai kita: neva tai keliuko „perkėlimui“ ir kitiems darbams naujame sklype pinigų nepakanka, todėl reikia grįžti prie minties žmones laidoti žemoje ir vandeningoje vietoje, taip galbūt sutaupant pinigų.

O kur savivaldybės vadovai buvo, kai per sklypą vedantį keliuką projektuotojai „perkėlė“? Kur jie buvo, kai projektuotoja su gyventojais kalbėjosi ir tarėsi?

Tada atrodė, kad pinigų niekas neskaičiuoja, o dabar? Regis, kad visi darbai – šuniui ant uodegos. Ir visiškai nesvarbu, kad beveik du su puse šimto žmonių prieš keletą metų savo parašais išreiškė norą kapines plėsti kita kryptimi. Tam tikslui viena garbinga parapijietė net savo žemę savivaldybei padovanojo, o savivaldybė šią dovaną priėmė ir kitus tinkamus sprendimus padarė.

Laimėjusi konkursą būsimą kapinių sklypą įmonė numelioravo.

Prieš beveik metus Kriaunų bendruomenė kapinių plėtros vietoje kryžių pastatė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas kryžiaus pamatui duobę kasė, meras Ramūnas Godeliauskas pamatą betonavo, to kryžiaus šventinimo iškilmėse žodį tarė, ir žmonės liko patenkinti.

Dabar ir vėl karo kirvis traukiamas, ašmenys galandami, kariauna telkiama.

Įdomu tik viena: ar kasinėjimai pakapėse yra seniūnės iniciatyva, ar savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, kaip tiesioginio seniūnės viršininko, nurodymas? O gal ir meras persigalvojo? Kuriuo keliu eiti?

Optimistinis finalas.

Vienas toks mano geras prietelius, rusas, gimęs Baltarusijoje, bet labai seniai gyvenantis Lietuvoje, pasakojo, kad neretai imąs ir supainiojąs kai kurių žodžių reikšmes. Kartą sunegalavęs kreipėsi į savo daktarą. Kuo skundžiatės? – tradiciškai paklausęs daktaras.

Matyt man … kapinės.

Ne, nuraminęs daktaras, dar ne kapinės, o tik… kepenys.

Duobė prie Kriaunų kapinių. Kriaunų bendruomenės archyvo nuotrauka


Klasės draugų susitikimas

GERBIAMI KLASĖS DRAUGAI,

Atidėkime visus reikalus, neskaičiuokime ilgų kelionės kilometrų, trumpam atsitraukime nuo kasdienybės ir

SUSITIKIME GEGUŽĖS 21 DIENĄ SAVO  MOKYKLOJE

Susitikime visi, kurie pasirinkome savarankišką kelią 1969-aisiais ir kuriems 1972-ais metais Kriaunų mokykla brandos atestatą įteikė 17-tą kartą.

Šiandien mes kitokie, tačiau nesvetimi. Jei metai mus pakeitė – susipažinsime, jei laikas kažką ištrynė – prisiminsime, jei kas nepasakyta – bendraudami suprasime.

Paskambinkite vienam iš mūsų:
Raimondui Adamoniui, tel. +370 686 33106;
Robertui Balčiūnui, tel. +370 699 84623;
Verutei Kerinienei (Katkauskaitei), tel. +370 615 73195;
Vincui Mezginui, tel.  +370 650 19618.

Susitikimo laiką ir kitas detales aptarsime telefonu.

Skambinkite ir pakvieskite tuos, kurių turite kontaktus.

Verutė Kerinienė (Katkauskaitė)


Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2022 m. balandžio 23 d. 12.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).

2. Dėl metinės finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).

3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).

4. Dėl narystės Kriaunų bendruomenėje.

5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo – koncertas ir vaišės !
Koncertuoja Samanių kaimo kapela,
vadovas Algimantas Trumpa

Kviečiu dalyvauti !

Kriaunų bendruomenės pirmininkas


Pro memoria Zenonui Akramavičiui

Zenonas Akramavičius Kriaunų seniūnijoje 2017 m. sausio 12 d. Klaudijaus Driskiaus fotografija


Mieli velionio Zenono artimieji, Rokiškio krašto gyventojai,

Šią gražią saulėtą pavasario dieną Vilniaus apylinkių žemė priglaudė Jums brangų, paprastą, bet kartu su didele širdimi Lašų žemės ūkio bendrovės steigėją ir ilgametį jos vadovą Zenoną Akramavičių.

Velionį užaugino poeto Maironio apdainuotas Raseinių kraštas, o, baigęs Žemės ūkio akademijos mokslus, paskyrė save lyriko Antano Strazdo gimtiesiems laukams. Visada buvo girdimas, matomas, ryškus žmogus, asmenybė, visada siekiantis geriausių rezultatų.

Stovint prie kapo, priešais gerbiamo Zenono fotografiją, su jo artimaisiais pagalvojau, kas bus su gražiu Kriaunų kraštu, jo žemių auginama duona, juk seniūnija neteko svarbaus žmogaus, kuris besąlygiškai rūpinosi žmonėmis, kaimo darbuotojais, skurdžiau gyvenančiomis šeimomis, buvo dažnas įvairių kultūros renginių rėmėjas.

Ar bus dar tokių žmonių? Manau, kad bus, nes paliko gilų pagarbos pėdsaką savo dukrai Ivetai, kuri perėmė „Lašų duonos“ įmonės vadovavimą.

Mielos dukros – Iveta ir Egle, Jūsų tėčio paprastumas ir pagarba paprastam žmogui man išliko atmintyje. Pamenu, kai jis mane pakvietė į savo įmonės biurą Lašuose, aprodė savo bendrovės javų laukus, atsisėdome šalia rugių lauko kartu ant žolės ir žiūrėjome į tolį. Mačiau jo akyse dar daug naujų planų. Paskui kalbėjome apie gyvenimą, jo prasmę. Supratau, kodėl jis yra mylimas Kriaunų bendruomenės, Lašų kaimo gyventojų.

Paprastas su nepaprasta širdimi žemei, žmonėms. Paskui atsistojo ir paprašė luktelėti, grįžo su skaniai kvepiančiu kaimu „Lašų duonos“ kepalu.

Zenonai, buvai, esi ir būsi gerbiamas ir visų mylimas. Duonos kvapas prie rugių lauko liks atminty visam gyvenimui.

Mums visiems buvo garbė Jus pažinti, būti kartu! Jūs mūsų širdyse išliksite kaip tvirtas Lietuvos pamatas, kūręs gražų Lietuvos kaimą!

Tebūnie Zenono, stovėjusio arčiausiai paprasto žmogaus, atminimas ilgas ir šviečiantis šviesa mums, pasiliekantiems.

2022 m. kovo 14 d.

Nuoširdžiai
Kriaunų bendruomenės narys,
 LR Seimo narys,
Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas
Robertas Šarknickas