Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2023 m. vasario 11 d. 12.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).
2. Dėl metinės finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).
3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).
4. Dėl Kriaunų bendruomenės tarybos nario atsistatydinimo.
5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo – koncertas.
Koncertuoja autorinių dainų atlikėja
Vilija Radvilė.

Po koncerto – vaišės !

Kviečiu dalyvauti ne tik bendruomenės narius, bet ir visus seniūnijos gyventojus.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas