Pranešimas apie Kriaunų kaimo bendruomenės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Kriaunų kaimo bendruomenės taryba 2019 m. lapkričio 8 dieną, dalyvaujant gausiam Rokiškio rajono savivaldybės politikų ir specialistų būriui, svarstė Kriaunų mokyklos pastato įveiklinimo galimybes ir priėmė šiuos sprendimus:
1. Pasiūlė Kriaunų seniūnijos administraciją ir seniūnijoje dirbančius specialistus perkelti į Kriaunų mokyklos pastatą savo funkcijų vykdymui.
2. Paprašė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Andrių Burnicką inicijuoti perkėlimo svarstymą Rokiškio rajono savivaldybės taryboje.
3. Priėmė į Kriaunų kaimo bendruomenę du naujus narius.

Bendruomenės pirmininkas

Susitikimas su bendruomenėmis

Lietingą 2019 m. spalio 12 dieną Kriaunų kaimo bendruomenės atstovai susitiko su Pačkėnų krašto, Medenių kaimo, Vaikutėnų krašto ir Utenos seniūnijos bendruomenių nariais (svečių grupės vadovė – Pačkėnų krašto bendruomenės pirmininkė Dana Žigienė). Net ir lietui lyjant apžiūrėjome kai kurias mūsų krašto įžymybes, dalinomės patirtimi, vaišinomės koše, pyragais, kava, arbata.

Pačkėnų krašto, Medenių kaimo, Vaikutėnų krašto, Utenos seniūnijos ir Kriaunų kaimo bendruomenių atstovų susitikimas

Kvietimas

Kviečiame iš Baršėnų kaimo kilusius, čia gyvenančius, aplinkinių kaimų ir vienkiemių žmones į Baršėnų kaimo protėvių atminimo akmens ir kryžiaus pašventinimo iškilmes šių metų rugsėjo 14 d., (šeštadienį)

11.00 VAL. ŠV. MIŠIOS UŽ GYVUS IR MIRUSIUOSIUS BARŠĖNŲ KAIMO ŽMONES KRIAUNŲ BAŽNYČIOJE

12.00 VAL. PAMINKLINIO AKMENS IR KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS BARŠĖNUOSE

13.00 VAL. SUNEŠTINĖS VAIŠĖS REGINOS IR VLADO ŽILINSKŲ SODYBOJE BARŠĖNUOSE, KRIAUNŲ KAPELOS KONCERTAS

Rengėjai

Projektas „Judu – sveikai gyvenu”

Kriaunų kaimo bendruomenės nariai, įgyvendindami Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sveikatinimo projektą „Judu – sveikai gyvenu“, keliavo po Dzūkiją. Tikras iššūkis buvo užkopti į aukščiausią apžvalgos bokštą. O kai bendruomenės narė – 89 metų Genutė – pasiekė bokšto viršūnę, paprašė ją nufotografuoti, o nuotrauką parodyti visiems ir pasakyti – svarbiausia judėti. Birštone išbandėme Kneipo terapijos procedūrą, Birutės viloje atgavome jėgas kvėpuodami sveikatai naudingu mineralinio vandens prisotintu oru, gurkšnojome mineralinį vandenį ir grožėjomis Nemunu. Taip pat apsilankėme Merkinės Piramidėje – dvasinio pažinimo ir sveikatinimo erdvėje. Kelionė paliko pačius nuostabiausius įspūdžius.

Gražinos Balčiūnienės ir Alinos Gasiūnienės nuotraukos

Kvietimas

KVIEČIAME Į KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDUS IR MIESTELIO ŠVENTĘ

ŠVENTĖS PROGRAMA

ŠEŠTADIENIS (LIEPOS 13 D.)

10.00 VAL. PASAULIO IR EUROPOS AKROBATINIO SKRAIDYMO ČEMPIONO JURGIO KAIRIO SUSITIKIMAS SU ROKIŠKIO KRAŠTO SKAUTŲ DRAUGOVE, KRIAUNIEČIAIS IR ŠVENTĖS DALYVIAIS (prie Kriaunų mokyklos).

12.00 – 12.30 VAL. LAKŪNO JURGIO KAIRIO AKROBATINIO SKRYDŽIO PROGRAMA VIRŠ KRIAUNŲ MOKYKLOS DIDŽIOJO STADIONO.

12.00 – 17.00 VAL. KAIMYNINIŲ BENDRUOMENIŲ KIEMELIŲ PRISISTATYMAI. MUGĖ, VALGIŲ DEGUSTACIJA (Kriaunų mokyklos stadione).

15.00 VAL. DAINININKO VYTAUTO BABRAVIČIAUS – SIMO KONCERTAS (prie Kriaunų mokyklos).

17.00 VAL. NOMINACIJOS, APDOVANOJIMAI (prie Kriaunų mokyklos).

SEKMADIENIS (LIEPOS 14 D.)

12.00 VAL. DIDIEJI METŲ ATLAIDAI – ŠV. MIŠIOS KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIOJE. ŠV. MIŠIOSE GIEDOS KAUNO FOLKLORO ANSAMBLIS „KUPOLĖ“.

PO ŠV. MIŠIŲ KLEBONIJOS KIEMELYJE VYKS KRAŠTIEČIŲ BENDRAVIMAS. REGINA ŽILINSKIENĖ VAIŠINS KOŠE, VALDA IDIENĖ – GIRA, KRIAUNŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS EUGENIJUS DRISKIUS – ŠAKOČIU.

KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

RENGINIUOSE BUS FILMUOJAMA IR FOTOGRAFUOJAMA.

Lėktuvo pilotas Jurgis Kairys, Kriaunų mokyklos direktorė Stasė Idienė ir Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius apžiūri akrobatinio skraidymo vietą.

Atminimo lenta

DĖMESIO !

Š.m. liepos 6 d., šeštadienį, 16.00 val. Kriaunų seniūnijoje, Pakriaunio šilelyje (tarp Bajorų kaimo ir Pakriaunio malūno)  – Jurgio Smalsčio-Smolskio žūties 100 metų sukakties minėjimas. 

Atminimo lentos nuo Jurgio Smalsčio-Smolskio anūko Michel Majoros ir kitų Belgijos palikuonių atidengimas.


Kriaunų kaimo bendruomenės Neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Kviečiu Jus 2019 m. liepos 6 d. (šeštadienį) 19.00 valandą į Kriaunų kaimo bendruomenės Neeilinį visuotinį narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks Kriaunų mokykloje (Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r.).

NEEILINIAME VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME SVARSTYSIME ŠIUOS KLAU­SIMUS:

1. Bendruomenės pirmininko informacija.
2. Dėl kriauniečių ir iš Kriaunų apylinkių kilusių 1918 — 1920 m. Nepriklausomybės kovų savanorių įamžinimo Kriaunose.
3. Dėl kriauniečių ir iš Kriaunų apylinkių kilusių pasipriešinimo dalyvių 1940 – 1990 m. okupacijoms įamžinimo Kriaunose.
4. Bendruomenės tarybos nario rinkimai (šiuo metu bendruomenės taryboje dirba 8 nariai, pagal įstatus tarybą sudaro 9 nariai).
5. Bendruomenės revizoriaus rinkimai (šiuo metu dirba komisija, o įstatai reikalauja vienasmenio revizoriaus).
6. Kiti klausimai (informacijos pateikimas, siūlymai, pasisakymai).

Po susirinkimo, 21.00 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga Kriaunų mokyklos kieme giedosime Lietuvos himną.

Pranešu, kad 2019 m. liepos 6 d. neįvykus Kriaunų kaimo bendruomenės Neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis Neeilinis visuotinis narių susirinkimas, bendruomenės tarybai pritarus vyks 2019 m. liepos 26 d. 18.00 val. Kriaunų mokykloje (Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r.)

Bendruomenės nariai, prašau teikti klausimus ir siūlymus susirinkimui.
Susirinkimas svarstys visus klausimus, kurie bus pateikti iki 2019 06 30.

Klausimus teikite pirmininkui Eugenijui Driskiui:
Telefonu 8 611 94 355;
Elektroniniu paštu eugenijus.driskius@gmail.com.

Bendruomenės pirmininkas