Kvietimas

KVIEČIAME Į KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS ATLAIDUS IR MIESTELIO ŠVENTĘ

ŠVENTĖS PROGRAMA

ŠEŠTADIENIS (LIEPOS 13 D.)

10.00 VAL. PASAULIO IR EUROPOS AKROBATINIO SKRAIDYMO ČEMPIONO JURGIO KAIRIO SUSITIKIMAS SU ROKIŠKIO KRAŠTO SKAUTŲ DRAUGOVE, KRIAUNIEČIAIS IR ŠVENTĖS DALYVIAIS (prie Kriaunų mokyklos).

12.00 – 12.30 VAL. LAKŪNO JURGIO KAIRIO AKROBATINIO SKRYDŽIO PROGRAMA VIRŠ KRIAUNŲ MOKYKLOS DIDŽIOJO STADIONO.

12.00 – 17.00 VAL. KAIMYNINIŲ BENDRUOMENIŲ KIEMELIŲ PRISISTATYMAI. MUGĖ, VALGIŲ DEGUSTACIJA (Kriaunų mokyklos stadione).

15.00 VAL. DAINININKO VYTAUTO BABRAVIČIAUS – SIMO KONCERTAS (prie Kriaunų mokyklos).

17.00 VAL. NOMINACIJOS, APDOVANOJIMAI (prie Kriaunų mokyklos).

SEKMADIENIS (LIEPOS 14 D.)

12.00 VAL. DIDIEJI METŲ ATLAIDAI – ŠV. MIŠIOS KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS BAŽNYČIOJE. ŠV. MIŠIOSE GIEDOS KAUNO FOLKLORO ANSAMBLIS „KUPOLĖ“.

PO ŠV. MIŠIŲ KLEBONIJOS KIEMELYJE VYKS KRAŠTIEČIŲ BENDRAVIMAS. REGINA ŽILINSKIENĖ VAIŠINS KOŠE, VALDA IDIENĖ – GIRA, KRIAUNŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS EUGENIJUS DRISKIUS – ŠAKOČIU.

KRIAUNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

RENGINIUOSE BUS FILMUOJAMA IR FOTOGRAFUOJAMA.

Lėktuvo pilotas Jurgis Kairys, Kriaunų mokyklos direktorė Stasė Idienė ir Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius apžiūri akrobatinio skraidymo vietą.

Atminimo lenta

DĖMESIO !

Š.m. liepos 6 d., šeštadienį, 16.00 val. Kriaunų seniūnijoje, Pakriaunio šilelyje (tarp Bajorų kaimo ir Pakriaunio malūno)  – Jurgio Smalsčio-Smolskio žūties 100 metų sukakties minėjimas. 

Atminimo lentos nuo Jurgio Smalsčio-Smolskio anūko Michel Majoros ir kitų Belgijos palikuonių atidengimas.


Kriaunų kaimo bendruomenės Neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Kviečiu Jus 2019 m. liepos 6 d. (šeštadienį) 19.00 valandą į Kriaunų kaimo bendruomenės Neeilinį visuotinį narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks Kriaunų mokykloje (Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r.).

NEEILINIAME VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME SVARSTYSIME ŠIUOS KLAU­SIMUS:

1. Bendruomenės pirmininko informacija.
2. Dėl kriauniečių ir iš Kriaunų apylinkių kilusių 1918 — 1920 m. Nepriklausomybės kovų savanorių įamžinimo Kriaunose.
3. Dėl kriauniečių ir iš Kriaunų apylinkių kilusių pasipriešinimo dalyvių 1940 – 1990 m. okupacijoms įamžinimo Kriaunose.
4. Bendruomenės tarybos nario rinkimai (šiuo metu bendruomenės taryboje dirba 8 nariai, pagal įstatus tarybą sudaro 9 nariai).
5. Bendruomenės revizoriaus rinkimai (šiuo metu dirba komisija, o įstatai reikalauja vienasmenio revizoriaus).
6. Kiti klausimai (informacijos pateikimas, siūlymai, pasisakymai).

Po susirinkimo, 21.00 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos proga Kriaunų mokyklos kieme giedosime Lietuvos himną.

Pranešu, kad 2019 m. liepos 6 d. neįvykus Kriaunų kaimo bendruomenės Neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui pakartotinis Neeilinis visuotinis narių susirinkimas, bendruomenės tarybai pritarus vyks 2019 m. liepos 26 d. 18.00 val. Kriaunų mokykloje (Sartų g. 19, Kriaunos, Rokiškio r.)

Bendruomenės nariai, prašau teikti klausimus ir siūlymus susirinkimui.
Susirinkimas svarstys visus klausimus, kurie bus pateikti iki 2019 06 30.

Klausimus teikite pirmininkui Eugenijui Driskiui:
Telefonu 8 611 94 355;
Elektroniniu paštu eugenijus.driskius@gmail.com.

Bendruomenės pirmininkas

Padėka

Džiaugiuosi mūsų kaimo bendruomene ir tariu didelį AČIŪ
Nijolei Balaišienei,
Gražinai Balčiūnienei,
Valdai Idienei,
Julijai Lokcikienei,
Ritai Stakienei,
Reginai Žilinskienei,
Vytautui Druskiui,
Vidmantui Kralikui

už dalyvavimą tvarkant bažnyčios ir bendruomenės namų aplinką.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius

Skelbimas

Parapijieti, svety, išeivi, geras žmogau !

Kreipiuosi į Jus prašydamas paremti Kriaunų Dievo Apvaizdos parapiją savo sumokėtais Gyventojų pajamų mokesčio 2 procentais !

KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS PARAPIJA
juridinio asmens kodas 191265721
LT987300010082741038 (einamoji sąskaita)

Taip pat galima aukoti į kitą (Varpo) sąskaitą, kurioje esantys pinigai bus naudojami Kriaunų bažnyčios stogo, bokštelio remontui, Varpo pakabinimui tame bokštelyje, jo apsaugai, paruošimui eksploatacijai ir Jūsų apsilankymui jame.
LT287300010155918031 (Varpo sąskaita)

Kriaunų parapijos klebonas, kun. Laimonas Nedveckas

Į Kriaunas atvyksta Misija Sibiras’18 dalyviai !

Kriauniečiai ir svečiai !
Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai Kriaunose svečiuosis Misija Sibiras’18 dalyviai.
Kovo 9-ąją (šeštadienį) 13.00 valandą Kriaunų kaimo bendruomenė kviečia visus atvykti į susitikimą su įdomiais žmonėmis, aplankiusiais Sibirą. Jie mums papasakos, parodys, pakvies …
Susitikimas vyks Kriaunų mokykloje (bendruomenės buveinėje).

Nepamiršk pats ir pakviesk draugą, kaimyną !

Kriaunų kaimo bendruomenės tarybos pirmininkas

Sveikinimas Vasario 16-osios proga

Mieli bendruomenės žmonės !

Sveikinu Jus, Jūsų šeimas bei artimuosius su Vasario 16-ąja, kurią mums primena tiek 1918, tiek 1949 metai.
Tikriausiai kiekvienas iš mūsų skirtingai apmąstome šią dieną, save ir savo kuriamą valstybę, todėl linkiu, jog visos mūsų viltys, darbai ir užsimojimai būtų nušviesti Vasario 16-osios šviesa.
Mes, Bendruomenė, esame kiek kitokios prigimties, nei šeima ar valstybė.
Mūsų tikslai ir uždaviniai taip pat kitokie, tačiau būdai tiems tikslams pasiekti ir uždavinius spręsti panašūs.
Bandykime tai daryti.
Su Švente !

Bendruomenės tarybos pirmininkas

Skelbimas

Sveiki, mielieji Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Kviečiu Jus 2019 m. vasario 23 d. (šeštadienį) 14.00 valandą į Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinį narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks bendruomenės buveinėje, Sartų g. 19, Kriaunose, Rokiškio rajone (Kriaunų mokykloje).

Susirinkime svarstysime šiuos klausimus:

1. Bendruomenės tarybos pirmininko pranešimas (bendruomenės būklės analizė, darbų ataskaita, siūlymai 2019 ir tolimesnių metų veiklai).
2. Bendruomenės revizijos komisijos ataskaita.
3. Bendruomenės įstatų naujos redakcijos projekto svarstymas ir balsavimas (įstatų naują redakciją apsvarstė bendruomenės taryba, ją nutarė teikti susirinkimui, todėl su įstatų nauja redakcija galite susipažinti kreipdamiesi į pirmininką (atsiųs elektroniniu paštu) arba į Kriaunų mokyklos administratorę Stasę Idienę (atsiųs elektroniniu paštu arba atspausdins popieriuje).
4. Susirinkime dalyvaujančių svečių – kandidatų į rajono savivaldybės merus – pasisakymai ir atsakymai į bendruomenės narių klausimus.
5. Kiti klausimai (informacijos pateikimas, siūlymai, pasisakymai, debatai).

Po susirinkimo žiūrėsime rokiškėno režisieriaus Justino Krisiūno sukurtą filmą „Širdys“.
Dalyvaus filmo autorius

Bendruomenės nariai, prašau teikti klausimus ir siūlymus susirinkimui.Esant siūlymams, susirinkimas svarstys visus klausimus, kurie bus pateikti iki 2019 02 15 (įskaitytinai).
Klausimus teikite pirmininkui:
Paštu Suopių g. 9A, Riešė, Vilniaus rajonas;
Telefonu 8 611 94 355;
Elektroniniu paštu eugenijus.driskius@gmail.com.

Bendruomenės tarybos pirmininkas