ARKIVYSKUPAS KĘSTUTIS KĖVALAS – BAJORŲ MEZGINŲ PALIKUONIS

2020 m. Joninių dieną Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje įvyko naujojo arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sutikimas. Arkivyskupo motinos Mezginų giminė yra iš Kriaunų seniūnijos Bajorų kaimo. Prosenelis Justinas Mezginas ir senelis Ignas Mezginas gyveno Bajoruose. Arkivyskupo motina Irena Mezginaitė-Kėvalienė 1942 m. taip pat gimė Bajoruose. Kęstutis Kėvalas yra prisipažinęs, kad kunigystės pašaukimas jį aplankė Bajoruose, senelių namuose. Sutvirtėjo labiau, kai vasarų sekmadieniais su mama paauglys ateidavo į Kriaunų bažnyčią.

Kęstutis Kėvalas gimė 1972 m. vasario 17 d. Kaune. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Vėliau studijavo Baltimorėje, JAV. 2000 m. įšventintas kunigu. 2008 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją. 2012 m. konsekruotas vyskupu, 2017 m. paskirtas Telšių vyskupu ordinaru. 2020 m. vasario 19 d. popiežius Pranciškus Kęstutį Kėvalą paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.

Savo pamoksle iškilmių dieną Kęstutis Kėvalas akcentavo amžinojo gyvenimo viltį Jėzaus Prisikėlime, kuris suteikė žmonijos istorijai naują kryptį ir polėkį. Taip pat priminė besąlygišką pagarbą žmogaus gyvybės šventumui, vyro ir moters santuokos bei lytiškumo sakralumui, tikėjimo arba sąžinės laisvei. Visa tai arkivyskupas įvardino kaip visuomenės sugyvenimo drauge pamatą.

Kriaunose šiuo metu gyvena mūsų bendruomenės narė, Kriaunų seniūno pavaduotoja, arkivyskupo K. Kėvalo antros eilės pusseserė Ramunė Kublickaitė-Širvinskienė, jos brolis Andrius Kublickas, jų mama, arkivyskupo motinos pusseserė Jeronima Jočytė-Kublickienė. Rokiškyje gyvena arkivyskupo tetos Roma Mezginaitė-Glemžienė, Julija Mezginaitė-Avižienienė, dėdė Mindaugas Mezginas.

Klaudijus Driskius (nuotraukos autoriaus)