Padėka

Džiaugiuosi mūsų kaimo bendruomene ir tariu didelį AČIŪ
Nijolei Balaišienei,
Gražinai Balčiūnienei,
Valdai Idienei,
Julijai Lokcikienei,
Ritai Stakienei,
Reginai Žilinskienei,
Vytautui Druskiui,
Vidmantui Kralikui

už dalyvavimą tvarkant bažnyčios ir bendruomenės namų aplinką.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius

Skelbimas

Parapijieti, svety, išeivi, geras žmogau !

Kreipiuosi į Jus prašydamas paremti Kriaunų Dievo Apvaizdos parapiją savo sumokėtais Gyventojų pajamų mokesčio 2 procentais !

KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS PARAPIJA
juridinio asmens kodas 191265721
LT987300010082741038 (einamoji sąskaita)

Taip pat galima aukoti į kitą (Varpo) sąskaitą, kurioje esantys pinigai bus naudojami Kriaunų bažnyčios stogo, bokštelio remontui, Varpo pakabinimui tame bokštelyje, jo apsaugai, paruošimui eksploatacijai ir Jūsų apsilankymui jame.
LT287300010155918031 (Varpo sąskaita)

Kriaunų parapijos klebonas, kun. Laimonas Nedveckas

Į Kriaunas atvyksta Misija Sibiras’18 dalyviai !

Kriauniečiai ir svečiai !
Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai Kriaunose svečiuosis Misija Sibiras’18 dalyviai.
Kovo 9-ąją (šeštadienį) 13.00 valandą Kriaunų kaimo bendruomenė kviečia visus atvykti į susitikimą su įdomiais žmonėmis, aplankiusiais Sibirą. Jie mums papasakos, parodys, pakvies …
Susitikimas vyks Kriaunų mokykloje (bendruomenės buveinėje).

Nepamiršk pats ir pakviesk draugą, kaimyną !

Kriaunų kaimo bendruomenės tarybos pirmininkas

Sveikinimas Vasario 16-osios proga

Mieli bendruomenės žmonės !

Sveikinu Jus, Jūsų šeimas bei artimuosius su Vasario 16-ąja, kurią mums primena tiek 1918, tiek 1949 metai.
Tikriausiai kiekvienas iš mūsų skirtingai apmąstome šią dieną, save ir savo kuriamą valstybę, todėl linkiu, jog visos mūsų viltys, darbai ir užsimojimai būtų nušviesti Vasario 16-osios šviesa.
Mes, Bendruomenė, esame kiek kitokios prigimties, nei šeima ar valstybė.
Mūsų tikslai ir uždaviniai taip pat kitokie, tačiau būdai tiems tikslams pasiekti ir uždavinius spręsti panašūs.
Bandykime tai daryti.
Su Švente !

Bendruomenės tarybos pirmininkas

Skelbimas

Sveiki, mielieji Kriaunų kaimo bendruomenės nariai !

Kviečiu Jus 2019 m. vasario 23 d. (šeštadienį) 14.00 valandą į Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinį narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks bendruomenės buveinėje, Sartų g. 19, Kriaunose, Rokiškio rajone (Kriaunų mokykloje).

Susirinkime svarstysime šiuos klausimus:

1. Bendruomenės tarybos pirmininko pranešimas (bendruomenės būklės analizė, darbų ataskaita, siūlymai 2019 ir tolimesnių metų veiklai).
2. Bendruomenės revizijos komisijos ataskaita.
3. Bendruomenės įstatų naujos redakcijos projekto svarstymas ir balsavimas (įstatų naują redakciją apsvarstė bendruomenės taryba, ją nutarė teikti susirinkimui, todėl su įstatų nauja redakcija galite susipažinti kreipdamiesi į pirmininką (atsiųs elektroniniu paštu) arba į Kriaunų mokyklos administratorę Stasę Idienę (atsiųs elektroniniu paštu arba atspausdins popieriuje).
4. Susirinkime dalyvaujančių svečių – kandidatų į rajono savivaldybės merus – pasisakymai ir atsakymai į bendruomenės narių klausimus.
5. Kiti klausimai (informacijos pateikimas, siūlymai, pasisakymai, debatai).

Po susirinkimo žiūrėsime rokiškėno režisieriaus Justino Krisiūno sukurtą filmą „Širdys“.
Dalyvaus filmo autorius

Bendruomenės nariai, prašau teikti klausimus ir siūlymus susirinkimui.Esant siūlymams, susirinkimas svarstys visus klausimus, kurie bus pateikti iki 2019 02 15 (įskaitytinai).
Klausimus teikite pirmininkui:
Paštu Suopių g. 9A, Riešė, Vilniaus rajonas;
Telefonu 8 611 94 355;
Elektroniniu paštu eugenijus.driskius@gmail.com.

Bendruomenės tarybos pirmininkas

Skelbimas

Kviečiu paremti Kriaunų kaimo bendruomenę
ir jai skirti 2 procentus savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio !
Kriaunų kaimo bendruomenė (kodas 173740967)
Sąskaita AB Šiaulių banke LT217182800006700527

Bendruomenės tarybos pirmininkas

Bendruomenės narių išvyka į Dusetas

Kiekvienos šeimos istorija įvairi: graži, didinga, tolima, kančios kupina…
Kiekvieną Lietuvos šeimą vienaip ar kitaip paliečia tolimasis Sibiras…
Kriaunų kaimo bendruomenės nariai Laisvės gynėjų dienos išvakarėse vaizdais ir prisiminimais sugrįš į tuos sunkius lietuviams metus, žiūrėdami filmą „Virš pilkų debesų” Dusetų kultūros centre.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius

Sveikinimas

Mieli Kriaunų kaimo bendruomenės nariai, bendraminčiai !

Sveikinu Jus artėjančių gražiausių metų švenčių proga.
Linkiu, kad švenčių laukimas, rimtis ir susikaupimas leistų rastis šviesioms mintims, įkvėptų visus prasmingiems ateities darbams.
Linkiu Jums, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir kaimynams laimės gyvenant šiame žemės lopinėlyje, kurį Dievas mums paskyrė ir kurį vadiname tėviške, gimtine, Tėvyne.
Telydi Jus sėkmė darbuose ir gyvenimuose.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius

Nauji įstatai

Šiuo metu Kriaunų kaimo bendruomenės taryba rengia naują bendruomenės įstatų redakciją, kurią tikimės parengti artimiausiame tarybos posėdyje. Po to įstatai bus svarstomi visuotiniame bendruomenės narių susirinkime.

Visus bendruomenės narius, norinčius prisidėti prie dokumento rengimo, kviečiame kreiptis į Stasę Idienę arba į Eugenijų Driskių. Telefonai ir el. pašto adresai nurodyti svetainės skyrelyje „Kontaktai“.

Pirmininkas