Naujausia novelė – pamfletas (satyrinis aktualios tematikos kūrinys, išjuokiantis asmenų grupę)

Jurgis Gražulis Kietakaktis

Seniūno rinkimai … ne pagal Konfucijų

Kai Jan Ch‘iu kartą sugrįžo iš rūmų, Konfucijus paklausė jo: „Kodėl tu taip vėlai pareini?“

Jan Ch‘iu atsakė: „Buvo svarstomi valdymo reikalai“.

Tada Konfucijus pasakė: „Kažin, ar ten svarstėt svarbius reikalus. Jei tai būtų valdymo reikalai, aš būčiau žinojęs, nors ir neturiu valstybės tarnybos“.

* * *

Nors Kinijos išminčius gyveno dar gerokai prieš Kristų, – žmonėms svarbūs valdymo reikalai svarstomi ligi šiol.

Štai Peilių seniūnijos žmonės svarsto, suka galvas, spėlioja, kas gi bus naujasis jų seniūnas.

Bene svarbiausias jų reikalų valdytojas, nes yra arčiausiai jų.

Ir štai ateina toji tiesos valanda.

Kad viskas vyktų sklandžiai, seniūno rinkimams reikia sudaryti komisiją, paskirti tam tinkamus žmones. Tai padaryti įpareigojama išplėstinė Peilių seniūnijos seniūnaičių sueiga.

Pirmajai sueigai imasi vadovauti Peilių seniūnijos seniūno pavaduotoja Angelina Širinskienė (šiukštu, nepainioti su žymiąja Agne Širinskiene – aut.past.).

Išrenkami keturi nariai, kaip to ir reikalaujama.

Bet taip jau atsitiko, kad prisireikė šaukti ir antrąją, nes du į komisiją deleguoti nariai po pirmosios sueigos pasitraukė.

Toliau dar įdomiau. Seniūno pavaduotoja Angelina Širinskienė, pasirodo, irgi nebenori dalyvauti, ir antrajai sueigai pavedama vadovauti Peilių seniūnijos seniūnaitei Rasuolei Striūkaitytei.

Bet toji, pasirodo, neturi žalio supratimo, kas ta sueiga apskritai yra, nežino nei vedimo reglamento, nei taisyklių.

Ir štai tuomet, kur buvus kur nebuvus, tarsi iš ūkų išnyra Angelina Širinskienė, ir tamsuoliams ima pasakoti, kad šiam reikalui spręsti visiškai nereikia jokių bendruomenių atstovų. Nepaisant to, kad Peilių seniūnijoje yra net dvi gausios bendruomenės – Peilių ir Žirklių. Žirklių – arti 50-ties, o Peilių – netoli 90-ties narių.

Galiausiai tiek Angelina Širinskienė, tiek Rasuolė Striūkaitytė ir Vandutė Vandenienė,  Peilių ir Žirklių seniūnaitės, susimoko: užteks ir trijų narių.

Tiesą sakant, niekas net nežino, kaip ir iš kur tos seniūnaitės atsirado, kas jas išrinko.

O jos, pasirodo, dar ir bendruomenių narės besančios; taigi  tarsi ir ant dviejų kėdžių besėdinčios…

O gal ir gerai dviejuose kailiuose pabūti: pasižiūri, iš kur vėjas pučia, ir žinai , kurį kailį ir kada nusimesti…

Taigi komisija, kad ir be bendruomenių atstovų, buvo sudaryta, kandidatus į seniūno pareigas išrinko. Kitaip pasakius – maža valdžiukė didesnę valdžiukę išsirinko…

O tos bendruomenės… Atitolink Viešpatie, geriau jų nereikia, – prisigalvoja visko, siūlo, kviečia, pataria, net nurodo; ai, ramiai gyventi neduoda…

Kam tos bendruomenės iš viso reikalingos…

Rajono administracijos direktorius, dabar jau parklupdytas prieš faktą, prieš priimdamas sprendimą, turėtų malonėti suteikti galimybę bendruomenėms – Peilių seniūnijos žmonėms susitikti su esamais kandidatais. Išgirsti žmonių nuomonę,  o po to priimti teisingą sprendimą.

Nes: Teisingas elgesys su žmonėmis išvaduoja nuo rūpesčių. (Tas pats Konfucijus).