Prašymas

Kriaunų krašto žmonių susitelkimu iškovota žemė Kriaunų kapinių praplėtimui.
Naujų kapinių centre šį pavasarį Kriaunų parapija, bendruomenė ir seniūnija pastatys kryžių.
Tam reikalingos lėšos.
Šiuo tikslu į Jus kreipsis bendruomenės paskirti atstovai.
Prašome Jūsų supratimo ir aukos kryžiaus padarymui ir pastatymui.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas