Skelbimas

Parapijieti, svety, išeivi, geras žmogau !

Kreipiuosi į Jus prašydamas paremti Kriaunų Dievo Apvaizdos parapiją savo sumokėtais Gyventojų pajamų mokesčio 2 procentais !

KRIAUNŲ DIEVO APVAIZDOS PARAPIJA
juridinio asmens kodas 191265721
LT987300010082741038 (einamoji sąskaita)

Taip pat galima aukoti į kitą (Varpo) sąskaitą, kurioje esantys pinigai bus naudojami Kriaunų bažnyčios stogo, bokštelio remontui, Varpo pakabinimui tame bokštelyje, jo apsaugai, paruošimui eksploatacijai ir Jūsų apsilankymui jame.
LT287300010155918031 (Varpo sąskaita)

Kriaunų parapijos klebonas, kun. Laimonas Nedveckas