Padėka

Džiaugiuosi mūsų kaimo bendruomene ir tariu didelį AČIŪ
Nijolei Balaišienei,
Gražinai Balčiūnienei,
Valdai Idienei,
Julijai Lokcikienei,
Ritai Stakienei,
Reginai Žilinskienei,
Vytautui Druskiui,
Vidmantui Kralikui

už dalyvavimą tvarkant bažnyčios ir bendruomenės namų aplinką.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius