Svarbus pranešimas

Mieli Kriaunų krašto žmonės !

Pranešu, kad 2021 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Kriaunų herbą.

Penki šimtai septynioliktaisiais savo gyvenimo metais Kriaunos sukūrė svarbiausią heraldinį simbolį ir tuo pagrįstai gali didžiuotis.

Šia proga sveikinu visus Kriaunų krašto žmones, dėkoju prisidėjusiems prie herbo kūrimo ir linkiu gražios ateities mūsų herbo šviesoje.

Bendruomenės pirmininkas