Pastabėlė

Jurgis Gražulis-Kietakaktis

Saldi mirtis meduje

Ar tokia gali būti? – nustebsite ir gal net pašiurpsite.

Pradžiai noriu jums, mieli aukštaičiai, trumpai papasakoti vieną vienos akimirkos istoriją.

Anądien su žmona nuvykome į mūsų nedažnai gyvenamą vienkiemį baigti tvarkyti rudenį surinkto medaus reikalus. Tiesa, medus jau buvo tvarkingai supilstytas į stiklainius, reikėjo tik juos sunešti į podėlį.

Net ir menkas neapdairumas, pasirodo, kainuoja ir gramzdina į egzistencinius apmąstymus.

Atrakiname trobą, žengiame vidun, ir akimirką dar iš tolėliau grožimės gintaru šviečiančiu medumi. Arčiau priėję pastebime, kad vienas stiklainis medaus neuždarytas. Man trumpam nusisukus, žmona sušunka: pelė (ji paniškai bijo pelių, net ir negyvų)!

Imu raminti: nieko tokio, užtat kokia graži tos pelės mirtis, – pavalgė dyko medaus, prie kurio darbo nė piršteliu neprisidėjo, ir pamirė.

Tiesa tik  ta, kad to stiklainio medus jau pagadintas.

O dabar kiek kitokia – nepelnyto, tai yra, neuždirbto medaus valgymo ir gardžiavimosi juo istorija.

Dar 2020 m. vidury Kriaunų kaimo bendruomenė kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vadovybę su prašymu padėti pakeisti seną, sugedusį atminimo paminklą partizanams įamžinti. Mat nei Rokiškio rajono vadovai, nei seniūnija šiuo reikalu visiškai nesidomėjo (Gal dėl nostalgijos šiuose kraštuose gimusiam ir revoliucingai brendusiam raudonajam Petrui G., nūnai besiilsinčiam komunistiniame panteone…).

Vyko ilgas susirašinėjimas, duomenų tikslinimas su Kriaunų kaimo bendruomene.

Neseniai, vasaros pabaigoje, paminklas buvo pastatytas, – LGGRTC ištęsėjo žodį.

O Rokiškio rajono savivaldybės ruporas, vienas naujienų portalas, nuolankiai parašė apie didelį rajono savivaldybės vadovų ir specialistų rūpestį paminklo pastatymu Baršėnuose, kai tuo tarpu atsakinga darbuotoja Gavėnienė tuo nei rūpinosi, nei domėjosi.

Rokiskiosirena.lt – Sičiūnų ir Baršėnų kaimuose atnaujinti atminimo ženklai

Taigi nuolankiai lenkiamos galvos rajono vadovams, bet ne paprastiems žmonėms, kurie padėjo paminklą pastatyti.

Belieka tik viltis ir tikėti, kad naujoji Kriaunų seniūnijos seniūnė Akvilė Šaltenė pasirūpins –  išraus menkavertes, viską gožiančias pušeles, tarp kurių prapuola paminklas, sutvarkys aplinką, pasodins ąžuoliuką.

Sulauksim dienos, kai naujasis paminklas bus pašventintas ir dar kartą bus pagerbti tie, kurie žuvo už mūsų nūnai nuo raudonųjų okupantų išsivadavusią Lietuvą.

Moralas?

Tu negalėsi rinktis, kaip mirti. Ar kada. Tu tegali pasirinkti, kaip nori gyventi. Dabar.

(Joan Baez).

Paminklo aplinka verkdama prašosi ją sutvarkyti. Kriaunų kaimo bendruomenės nuotrauka