Kriaunų seniūnijos gyventojų sueiga (2022 05 12)

„Prieš”

2022 m. gegužės 12 d. Kriaunų seniūnijoje buvo sušaukta seniūnijos gyventojų sueiga.

Ir vėl buvo nagrinėtas Kriaunų kapinių plėtros klausimas, į kur jas plėsti: aukštyn į kalnelį, ar žemyn.

Kai prieš kurį laiką buvo apsispręsta kapines plėsti į garbingos parapijietės dovanotą sklypą, viskas buvo nutarta, tačiau seniūnė ir, panašu, rajono vadovai, kai kurių žmonių ambicijų pakurstyti, vėl apsigalvojo.

Neatskleidusi tikrųjų priežasčių (gal pinigų trūkumas, gal kai kurių žmonių aiškiai išreikštos ambicijos ir pan.), kodėl reikia iš naujo svarstyti šį klausimą, Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė pristatė duobių kasinėjimo aplink kapines „rezultatus”, viešai ignoravo prieš keletą metų pustrečio šimto žmonių išreikštą valią, kuri patvirtinta parašais už kapinių plėtrą į konkrečią vietą ir kvietė pasisakyti žmones.

Vargu, ar tvyrant pykčio, pagiežos, įžeidinėjimų atmosferai galėjo vykti normali diskusija. Nors ir labai sunkiai, bet šiokia tokia diskusija buvo.

Netgi kalbant tikriausiai vienintelei toje salėje buvusiai atestuotai melioracijos specialistei apie darbus, kurie būtini atlikti norint kuo geriau įvertinti sklypų tinkamumą kapinėms plėsti, „Prieš” daug kartų nustelbė ir nutraukė jos kalbą.

Nuo pat pradžių visus pasisakymus lydėjo kategoriškas „Prieš”. Replikomis, baubimu, grubumu ir ypatingu netaktu pasižymėjo viena pardavėja. Patirtis paimta iš pačių „geriausių” sovietinių laikų, tik tada tuo pasižymėję rėkaudavo ant gyvulių, o dabar ir ant žmonių.

Visos sueigos metu girdėjosi „Prieš” bendruomenę, „Prieš” kryžius, „Prieš” atskirus žmones, vakar išgirdau netgi „Prieš” herbą. Sueigos leitmotyvas – „Prieš”.

Kaip buvo pastebėta, daugelis kalbėjo iš tikrųjų ne apie kapines, o apie santykius vienų su kitais.

* * *

Paskelbus balsavimą trisdešimt šeši „Prieš” balsavo, kad kapinės būtų žemesnėje vietoje, dvylika balsavo, kad kapinės būtų dovanotame žemės sklype ant kalnelio.

Nejaugi „Prieš” ir nuspręs, kur laidoti žmones.

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus Driskius