Kriaunų herbas

Mieli kriauniečiai ir Kriaunų krašto žmonės !

Lietuvos heraldikos komisija, visapusiškai apsvarsčiusi ir išnagrinėjusi siūlymus bei įvairias nuomones,
pritaria Kriaunų herbo projektui.
Pateikiu doc. dr. Manvydo Vitkūno parengtą Kriaunų herbo aprašą, Kriaunų herbą, vėliavas ir antspaudą.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas

Kriaunų herbo aprašas

Herbo aprašymas

Mėlyname Kriaunų herbo skyde – trys kriauniniai sidabriniai peiliai auksinėmis rankenomis, puoštomis brūkšniuotų trikampių ornamentu.

Idėjos pagrindimas

Siūloma Kriaunoms, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoms 1505 m. ir įsikūrusioms prie Kriaunos upės, netoli Sartų ežero, sukurti „kalbantį“ herbą.

Pasirinktas simbolis – peiliai su kriauninėmis rankenomis. Tokie peiliai nuo seno buvo plačiai naudojami baltų genčių (įskaitant ir sėlių gentį, kurių buvusiose žemėse yra Kriaunos), taip pat viduramžiais bei naujaisiais amžiais, senkapiuose aptinkami vyrų, moterų ir net vaikų kapuose.

Peilis yra universalus daiktas, darbo įrankis ir ginklas, tinkamas kovai, kasdieniams darbams, duonos raikymui prie šeimos stalo. Kriaunų apylinkėse gausu sėlių gentį menančių piliakalnių, vyko nuožmios 1863-1864 m. sukilėlių kovos su Rusijos imperijos kariuomene, 1919 m. Nepriklausomybės kovos su bolševikais, aktyviai veikė pokario Laisvės kovų dalyviai – Lietuvos partizanai.

Kriaunų herbe peiliai simbolizuotų šio krašto žmonių ilgaamžę kovą už laisvę (trys peiliai – trys svarbiausi kovų etapai) ir darbštumą. Tai liudija ir peilių kompozicija. Peilių geležtės paplatintos. Tai aliuzija į baltų genčių šiaurės Lietuvos teritorijoje naudotus plačiuosius kovos peilius (kertpeilius), labiau būdingus žiemgaliams, bet naudotus ir sėlių.

Kriauninės peilių rankenos atspindėtų miestelio pavadinimą.

Mėlynas skydas laikytinas prioritetiniu. Iš archeologinių tyrimų yra žinoma, kad mėlyna spalva buvo būdinga sėlių genties žmonių išeiginiams drabužiams. Be to, mėlyna spalva simbolizuotų Sartų bei kitus netoli Kriaunų esančius ežerus, dėl žvejybos, rekreacijos, gamtovaizdžio labai svarbius Kriaunų krašto žmonėms.

Doc. dr. Manvydas Vitkūnas

Dail. Jokūbas Zovė, 2021 m.

Reprezentacinė vėliava. Aukščio ir pločio santykis 5 : 6


Lauko vėliava. Aukščio ir pločio santykis 3 : 5
Antspaudas. Šriftas Cambria