Bendruomenė laimėjo projektą

Kriaunų kaimo bendruomenė laimėjo Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamą sveikatinimo projektą „Gyvenkime sveikai“. Projekto lėšomis bus įsigytos asmens higienos ir apsaugos priemonės.

Kriaunų kaimo bendruomenės informacijaVisuotinis Kriaunų kaimo bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų kaimo bendruomenės narių dėmesiui !

2021 m. gegužės 15 d. 10.00 val. šaukiamas Kriaunų kaimo bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje adresu: Sartų g. 19, Kriaunos
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).
2. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizorės pranešimas).
3. Dėl bendruomenės įstatų keitimo.
4. Dėl bendruomenės pirmininko rinkimų.
5. Dėl bendruomenės tarybos narių rinkimų.
6. Dėl bendruomenės finansininko rinkimų.
7. Dėl bendruomenės revizoriaus rinkimų.
8. Kiti klausimai.
Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pratęstų karantino režimo galiojimą – susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu arba raštu.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas


Kriaunų herbas

Mieli kriauniečiai ir Kriaunų krašto žmonės !

Lietuvos heraldikos komisija, visapusiškai apsvarsčiusi ir išnagrinėjusi siūlymus bei įvairias nuomones,
pritaria Kriaunų herbo projektui.
Pateikiu doc. dr. Manvydo Vitkūno parengtą Kriaunų herbo aprašą, Kriaunų herbą, vėliavas ir antspaudą.

Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas

Kriaunų herbo aprašas

Herbo aprašymas

Mėlyname Kriaunų herbo skyde – trys kriauniniai sidabriniai peiliai auksinėmis rankenomis, puoštomis brūkšniuotų trikampių ornamentu.

Idėjos pagrindimas

Siūloma Kriaunoms, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoms 1505 m. ir įsikūrusioms prie Kriaunos upės, netoli Sartų ežero, sukurti „kalbantį“ herbą.

Pasirinktas simbolis – peiliai su kriauninėmis rankenomis. Tokie peiliai nuo seno buvo plačiai naudojami baltų genčių (įskaitant ir sėlių gentį, kurių buvusiose žemėse yra Kriaunos), taip pat viduramžiais bei naujaisiais amžiais, senkapiuose aptinkami vyrų, moterų ir net vaikų kapuose.

Peilis yra universalus daiktas, darbo įrankis ir ginklas, tinkamas kovai, kasdieniams darbams, duonos raikymui prie šeimos stalo. Kriaunų apylinkėse gausu sėlių gentį menančių piliakalnių, vyko nuožmios 1863-1864 m. sukilėlių kovos su Rusijos imperijos kariuomene, 1919 m. Nepriklausomybės kovos su bolševikais, aktyviai veikė pokario Laisvės kovų dalyviai – Lietuvos partizanai.

Kriaunų herbe peiliai simbolizuotų šio krašto žmonių ilgaamžę kovą už laisvę (trys peiliai – trys svarbiausi kovų etapai) ir darbštumą. Tai liudija ir peilių kompozicija. Peilių geležtės paplatintos. Tai aliuzija į baltų genčių šiaurės Lietuvos teritorijoje naudotus plačiuosius kovos peilius (kertpeilius), labiau būdingus žiemgaliams, bet naudotus ir sėlių.

Kriauninės peilių rankenos atspindėtų miestelio pavadinimą.

Mėlynas skydas laikytinas prioritetiniu. Iš archeologinių tyrimų yra žinoma, kad mėlyna spalva buvo būdinga sėlių genties žmonių išeiginiams drabužiams. Be to, mėlyna spalva simbolizuotų Sartų bei kitus netoli Kriaunų esančius ežerus, dėl žvejybos, rekreacijos, gamtovaizdžio labai svarbius Kriaunų krašto žmonėms.

Doc. dr. Manvydas Vitkūnas

Dail. Jokūbas Zovė, 2021 m.

Reprezentacinė vėliava. Aukščio ir pločio santykis 5 : 6


Lauko vėliava. Aukščio ir pločio santykis 3 : 5
Antspaudas. Šriftas Cambria

Mūsų bendruomenės narys Klaudijus Driskius 2021 m. išvakarėse išleido albumą-knygą „Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai“. Dalies tekstų autorius Regimantas Pranaitis.

Fotografijos ir tekstai knygai-albumui sukurti 28 ekspedicijų, surengtų į Baltarusijos gyvenamas vietoves, pagrindu. 2012-2018 m. dirbta Astrave, Ašmenoje, Gervėčiuose, Gėliūnuose, Galčiūnuose, Duboke, Giriose, Mockose, Petrikuose, Varnionyse, Kerplėšinėje, Knistuškėse. Dauguma šių kaimų ir miestelių yra Astravo atominės elektrinės kaimynystėje, vos už kelių kilometrų. Krašto gyvenimas atspindėtas per charakteringų žmonių portretus, įamžintas krikštynas, vestuves, laidotuves. Albume išryškinti tradiciniai amatai ir gyventojų kasdienis darbas, mokyklos gyvenimas, gausus kalendorinių švenčių ratas: Velykų šventės, Sekminių papročiai, gegužinės ir birželinės pamaldos, Švč. Trejybės atlaidai, Duboko atlaidai palei Nerį (Viliją), Žolinė, Kalėdos. Atskira albumo dalis – tekstai. Fotografijų herojai pasakoja savo gyvenimus. Kai kurios spausdinamos istorijos, virtusios tautosaka ir perduodamos iš lūpų į lūpas.

Klaudijų Driskių kalbina svetainė alkas.lt.
K. Driskius: Baltarusijoje Lietuvos daugiau nei  Lietuvoje

Klaudijus Driskius ir Regimantas Pranaitis prie paminklo 1863 m. sukilimui Slabadoje (Baltarusija). 2015 m. Valentino Ivinsko nuotrauka

Kriaunų kaimo bendruomenės informacija