Visuotinis Kriaunų bendruomenės narių susirinkimas

Kriaunų bendruomenės narių dėmesiui !

2022 m. balandžio 23 d. 12.00 val. šaukiamas Kriaunų bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Kriaunų mokykloje (valgykloje-kavinėje) adresu: Sartų g. 19, Kriaunos

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendruomenės veiklos ataskaitos (pirmininko pranešimas).

2. Dėl metinės finansinės atskaitomybės (finansininkės pranešimas).

3. Dėl bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos (revizoriaus pranešimas).

4. Dėl narystės Kriaunų bendruomenėje.

5. Kiti klausimai.

Po susirinkimo – koncertas ir vaišės !
Koncertuoja Samanių kaimo kapela,
vadovas Algimantas Trumpa

Kviečiu dalyvauti !

Kriaunų bendruomenės pirmininkas