Sveikinimas Vasario 16-osios proga

Mieli bendruomenės žmonės !

Sveikinu Jus, Jūsų šeimas bei artimuosius su Vasario 16-ąja, kurią mums primena tiek 1918, tiek 1949 metai.
Tikriausiai kiekvienas iš mūsų skirtingai apmąstome šią dieną, save ir savo kuriamą valstybę, todėl linkiu, jog visos mūsų viltys, darbai ir užsimojimai būtų nušviesti Vasario 16-osios šviesa.
Mes, Bendruomenė, esame kiek kitokios prigimties, nei šeima ar valstybė.
Mūsų tikslai ir uždaviniai taip pat kitokie, tačiau būdai tiems tikslams pasiekti ir uždavinius spręsti panašūs.
Bandykime tai daryti.
Su Švente !

Bendruomenės tarybos pirmininkas