Projektas „Sakralinio paveldo ieškantiems Kriaunose“ konkursą laimėjo ir yra įgyvendintas

Kriaunų bendruomenė savo veikla didelį dėmesį skiria Kriaunų krašto praeities istorijai įprasminti ir apie tai priminti būsimoms kartoms. Tuo tikslu bendruomenė 2023 metais teikė paraišką „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ atrankos konkursui ir projektas „Sakralinio paveldo ieškantiems Kriaunose“ konkursą laimėjo. Projektas buvo skirtas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje“.

Bendruomenei įgyvendinti projekto veiklas buvo skirta 1043,00 eurai. Projekto veiklos nukreiptos į seniausią Baltijos šalių varpą, kuris nulietas XIII amžiaus antroje pusėje ir Kriaunose atsirado XVII amžiaus pradžioje. Varpas matomas virš Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios esančiame bokštelyje. Projekto metu buvo parengtas stendas su naudinga lankytojams informacija ir pastatytas bažnyčios teritorijoje (žr. nuotraukas po tekstu).

Projekto vadovė Stasė Idienė