Paaiškinimas

Į pagalbą…

Prieš kelias dienas “Gimtojo Rokiškio” interviu su Kriaunų seniūne buvo paminėta Kriaunų bendruomenė (toliau – Bendruomenė) ir ten pat bandyta samprotauti apie ją: Manau, kad kol kas taip ir nėra išgryninta, kas yra ta vietos bendruomenė, kas ją turi sudaryti ir kaip ji veikia.”

Kadangi vietos seniūnei tai nėra aišku, jaučiuosi turįs pareigą paaiškinti ir atsakyti bent į tris klausimus, kurie pateikti šiame sakinuke (remsiuosi bendruomenės įstatais).

1. Kas yra ta vietos bendruomenė?

Kriaunų bendruomenė, kurios teisinė forma asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

2. Kas ją (bendruomenę – aut. pastaba) turi sudaryti?

Bendruomenės įstatai skelbia, kad Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

Tačiau šiame klausimėlyje slypi kur kas gilesnė potekstė („Ar žmonės, tik atvažiuojantys čia praleisti laiko, turi būti ta bendruomenės dalis, kuri „priskaldo malkų, uždega laužą“, o visą likusį darbą palieka vietos gyventojams?”).

Šioje vietoje būtina stabtelėti ir retoriką panagrinėti keliais aspektais.

Kriaunų bendruomenėje yra žmonių, kurie gyvena ne Kriaunose, tačiau savo darbu, gebėjimais, iniciatyvomis, įgyta patirtimi labai prisideda prie bendruomenės veiklos. Yra netgi tokių, kurie Kriaunų labui dirba nebūdami formaliaisiais bendruomenės nariais. Tai žmonės, kurie savo gyvenimo kažkuriame tarpsnyje turėjo ar dabar turi kokių nors sąsajų su Kriaunomis ir kurie miesteliui nėra abejingi.

Kita vertus, tokie žmonės vietinei valdžiai nėra patogūs, nes jie nuolat ko nors nori, prašo, reikalauja, siūlo, kritikuoja.

Belieka tik stebėtis, kaip trisdešimt antraisiais Nepriklausomybės metais žemiausios grandies valstybės tarnautojai – seniūnei – dar norisi bendruomenę ar jos pirmininką mokyti ir auklėti, kaip antai: tai gal jums leisti kalėdinę eglutę statyti, o gal neleisti, tai jūs darykite tą, o nedarykite ano ir pan. Jai nuolat neaišku kaip čia su bendruomene elgtis (grynas vargas), todėl ir atsiranda panašūs aukščiau kursyvu paryškinti samprotavimai, todėl ir kviečiamai į bendruomenės tarybos posėdžius geriau neiti, todėl ir bendrauti geriau tik raštu…

Ir taip elgiasi, atrodo, jaunas žmogus.

Kas čia – begalinis susireikšminimas, ambicijos, paveldėti įpročiai?

Apgailėtina, kad vietoje telkimosi tiesioginiams svarbiems darbams, atsiranda begalinis noras įtakoti bendruomenę.

Moraline prasme tai labai nuviliantis elgesys.

Taip, Kriaunų bendruomenė yra jau nebe pritarėja, nebe dievotai besilankstanti valdžios atstovams, o savarankiškai veikianti asociacija, ir būtų visiems geriau, jei seniūnė kuo greičiau suprastų jos tikslus ir bendradarbiautų, domėtųsi dirbamais darbais, padėtų, o ne biurokratiškai atsirašinėtų.

Ir viską reiktų pradėti nuo gražaus „laba diena” kiekvienam sutiktajam.

3. Kaip ji (bendruomenė – aut. pastaba) veikia?

Bendruomenė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir savo įstatais.

Bendruomenės siekiniai (apie juos galima paskaityti šioje svetainėje), veikimo būdas ir metodas yra ir pačios bendruomenės savastis bei charakteristika.

Manau, kad paaiškinau, jei reikės, ir vėl tą darysiu tik jau stengsiuosi kitais ir, galbūt, suprantamesniais žodžiais.

Turėkime vilties.

Šia proga prisiminkime nuostabų Maironio eilėraštį:

Viltis

Sunku mums būtų be vilties!
Be jos skausme kas suramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?

Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi!
Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

Be spindulio vilties šviesos
Pavergtų sielos galią žemė;
Mes nepažintumėm giedros,
Ir būtų mūs darbai aptemę.

Kriaunų bendruomenės tarybos įgaliotas
bendruomenės pirmininkas