Kriaunų bendruomenės pirmininko kreipimasis

Mieli bendruomenės nariai, kriauniečiai !

Rytoj švęsime Kovo 11-ąją, kuri šiais metais mums visiems kitokia ir iš naujo verčianti susimąstyti.

Nepriklausomą valstybę Ukrainą užpuolusi agresorė nesiskaito su niekuo ir žudynėmis bei juodais karo dūmais nužymi savo kelius.

Daugybė karo genamų pabėgėlių plūsta į kaimynines šalis ir Lietuvą: jie čia suranda prieglobstį, o kai kurie jų džiaugiasi net tuo, kad negirdi karo kanuolių griaudėjimo.

Greit ir Kriaunose sutiksime nedrąsių žmonių, kurie nejaukiai jausis gatvėje, parduotuvėje ar kitur, gėdysis, kad nemoka kalbėti lietuviškai.

Būkime supratingi, nes Jiems reikės atjautos ir visapusiškos pagalbos.

Kriaunų bendruomenė seniai apsisprendė padėti šiems žmonėms ir kartu su Kriaunų seniūne bei seniūnijos darbuotojais pasiruošė sutikti karo pabėgėlius, juos apgyvendins naujai įrengtose patalpose ir rems tuo, kuo galės.

Kviečiu visus kriauniečius ir Kriaunų krašto žmones pagal išgales prisidėti.

Linkiu, kad šių metų Kovo 11-oji naujomis prasmėmis pasibelstų į visų protus ir širdis.

SLAVA UKRAINI !

Kriaunų bendruomenės pirmininkas
Eugenijus Driskius