Sveikinimas

Mieli Kriaunų kaimo bendruomenės nariai, bendraminčiai !

Sveikinu Jus artėjančių gražiausių metų švenčių proga.
Linkiu, kad švenčių laukimas, rimtis ir susikaupimas leistų rastis šviesioms mintims, įkvėptų visus prasmingiems ateities darbams.
Linkiu Jums, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir kaimynams laimės gyvenant šiame žemės lopinėlyje, kurį Dievas mums paskyrė ir kurį vadiname tėviške, gimtine, Tėvyne.
Telydi Jus sėkmė darbuose ir gyvenimuose.

Bendruomenės tarybos pirmininkas Eugenijus Driskius

Nauji įstatai

Šiuo metu Kriaunų kaimo bendruomenės taryba rengia naują bendruomenės įstatų redakciją, kurią tikimės parengti artimiausiame tarybos posėdyje. Po to įstatai bus svarstomi visuotiniame bendruomenės narių susirinkime.

Visus bendruomenės narius, norinčius prisidėti prie dokumento rengimo, kviečiame kreiptis į Stasę Idienę arba į Eugenijų Driskių. Telefonai ir el. pašto adresai nurodyti svetainės skyrelyje „Kontaktai“.

Pirmininkas